Aftale om bloktilskud til kommunerne for 2022

Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender, Asii Chemnitz Narup, og de fem borgmestre, har i dag underskrevet en aftale om bloktilskud til kommunerne for 2022. I aftalen udgør bloktilskuddet til kommunerne 1.617,4 mio. kr. for 2022.

Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender udtaler i den anledning:

”En positiv og åben dialog mellem kommunerne og Naalakkersuisut er en forudsætning for etablering af tillid og for at opnå resultater. Aftalen om bloktilskud til kommunerne i 2022 afspejler, at vi har formået at etablere en sådan dialog, og jeg glæder mig meget over, at der hermed er etableret politisk enighed på dette væsentlige område. Hvis vi skal skabe udvikling og fremdrift i vort land må vi fortsætte ud af dette spor.”

Aftalen om bloktilskud indarbejdes i finanslovsforslaget for 2022 ved et ændringsforslag til 3. behandlingen.

Bloktilskudsaftalen kan findes på grønlandsk og dansk på Naalakkersuisuts hjemmeside under Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender.

Bilag: Kopi af bloktilskudsaftalen (uden underskrifter).

Kontakt: Nikolai S. Christensen, direkte 34 66 75, NSCH@nanoq.gl