Der er behov for en reform af fiskeriet efter hellefisk

Der er udfordringerne i det kystnære fiskeri efter hellefisk i område 47, Upernavik, Uummannaq og Diskobugt. En del af udfordringerne består i det nuværende system med fordeling mellem fartøjer og joller. 

 

Den nuværende lovgivning kræver at kvoten skal fordeles mellem fartøjer og joller. Man kan ikke ændre kvoten kun for det segment som har et behov og da fartøjerne har Individuelle Omsættelige Kvoter, er det ikke muligt at flytte kvote mellem segmenterne. Det betyder at, at kvoten bliver sat meget højere end rådgivningen uden dog at blive fuldt udnyttet.

 

Lovgivningen gør, at Naalakkersuisut er blevet nødsaget til at forhøje kvoten i Upernavik fordi at jollefiskerne mangler kvote for at kunne fiske resten af året. Kvoten skal i henhold til lovgivningen forhøjes i forhold til fordelingsnøglen mellem fartøjer og joller, i stedet for efter det behov som jollerne har. 

 

Naalakkersuisut har besluttet at hæve kvoten med 900 tons, for at sikre jollefiskeriet. Det er dog en betingelse, at der kun fiskes med langline, hvilket betyder at der ikke kan fiskes med garn fra joller resten af året i Upernavik. Kvoten vil ikke kunne overføres til næste år.

 

Naalakkersuisut har afventet Fiskerikommissionens Betænkning og har derfor ikke haft mulighed for at arbejde med ændring af lovgivningen.

Naalakkersuisut finder det på ingen måde hensigtsmæssigt at forhøje kvoten, men mener at det vil være socialt uansvarligt at efterlade jollefiskerne i Upernavik og deres familier uden indtægtsmuligheder resten af året, da lovgivningen endnu ikke er ændret.

 

Den nuværende situation er ikke holdbar, derfor vil Naalakkersuisut i løbet af det kommende år arbejde tæt sammen med fiskerne og alle andre interessenter om hvordan situationen kan løses både i forhold til forvaltningssystemet og lovgivningen. 


 

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst vil derfor inviterer fiskerne i Nordgrønland til dialog om fremtiden for fiskeriet ved et seminar i januar 2022. Seminaret vil bl.a. behandle Fiskerikommissionens Betænkning og skal danne grundlag for arbejdet med en ny fiskerilov.

 

Forhøjelsen af kvoten i Upernavik skal derfor ses i lyset af en overgang hen imod en ændring af lovgivningen.

 

Kontaktperson: Afdelingschef Katrine Kærgaard, Departementet for Fiskeri og

Fangst. E-mail: katk@nanoq.gl