Mennesker med handicap bliver hørt – tabuer skal brydes

Ved en velbesøgt workshop har personer med handicap og deres pårørende fået mulighed for at fortælle om livet med et handicap i Grønland. Mange gav udtryk for, at handicap stadig er et tabu, at de fysiske rammer kan forbedres og at arbejdsmarkedet bør være mere åbent for personer med handicap.

Foreninger for personer med handicap og deres pårørende fra hele landet var inviteret til at deltage i en to dages workshop 18. og 19. oktober i Nuuk. Her fik de lejlighed til at komme frem med deres syn på forholdene for personer med handicap.

Fremtidens handicappolitik
Baggrunden er, at Naalakkersuisut for tiden arbejder på en redegørelse om, hvorvidt Grønland lever op til FN´s konvention om rettigheder for personer med handicap. Naalakkersuisut ønsker at få et overblik over, hvor forholdene er i orden og hvor der er mangler. Redegørelsen skal ligge til grund for fremtidens handicappolitik.

Paneeraq Olsen, Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier var med, og deltagernes indlæg om at leve med et handicap gjorde et stort indtryk på hende:
- Det er vigtigt, at vi lytter til mennesker med handicap, og det er vigtigt, at vi kan tale åbent om de problemer, der er. Det bør ikke være et tabu.

- I Naalakkersuisut arbejder vi for, at vores samfund bliver mere tilgængeligt og inkluderende for personer med handicap, siger Paneeraq Olsen og fortsætter:

- Det her berører alle områder af samfundet, og vi skal arbejde sammen på tværs i Naalakkersuisut og samarbejde tæt med kommunerne, når vi skal fastlægge fremtidens handicappolitik.
Undervisning, boliger og arbejdsmarked
Workshoppens deltagere pegede blandt andet på, at daginstitutionspersonale og læreres kendskab til personer med handicap er for lille. Mange boliger er ikke indrettet, så de er velegnede til personer med fysisk handicap. Desuden er det vanskeligt for mennesker med handicap at få adgang til arbejdsmarkedet.

Deltagerne på workshoppen gav udtryk for, at et handicap ikke bør være en hindring. En person med et handicap kan sagtens være en stærk ressource for arbejdspladsen, hvis blot vedkommende bliver mødt med forståelse og åbenhed. Derfor er det vigtigt – hvis personer med handicap skal have reel mulighed for at deltage i samfundslivet, at flere ved mere om handicap – at tabuet bliver brudt.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inûna Davidsen på e-mail: inda@nanoq.gl eller tlf. + 299 25 78 54