Replik til KNR’s nyhed af den 13. oktober 2021

Replik til KNR’s nyhed af den 13. oktober 2021 vedr. Siumuts forslag om annullering af etablering af Renoveringsstyrelsen

www.knr.gl, kan man læse et indslag fra onsdag d. 13. oktober om Siumuts forslag til annullering af etablering af Renoveringsstyrelsen, som er indarbejdet i forslag til Finanslov for 2022.

Jess Svane har overfor KNR udtalt, at Siumut ikke forstår, hvorfor brugerne skal betale for mere administration, og at den nye styrelse vil medføre dobbeltadministration i kontrollen med renoveringer af Selvstyrets boliger. Ifølge politikeren ligger den administration allerede under Selvstyrets eget boligselskab INI A/S.

Det er korrekt, at INI A/S varetager en stor del af såvel renovering samt vedligeholdelsesopgaver af Selvstyrets boliger. Denne opgave løser INI A/S for Selvstyrets boligafdelinger.

Derudover har INI A/S haft ansatte, der har taget sig af de renoverings- vedligeholdelses- og nedrivningsopgaver på boligområdet, som er optaget på finansloven. Dette arbejde er også kendt som bygherrefunktionen. Udgifter til denne bygherrefunktion afholdes af de projekter der er optaget på finansloven. Og det er denne administration, der nu blot flyttes fra INI A/S til Selvstyret.

Naalakkersuisut besluttede i 2021 at centralisere Selvstyrets bygherrefunktion. Formålet vart at skabe et bedre og mere fokuseret fokus på Selvstyrets bygherrefunktion. Det nye Naalakkersuisut bakker op om beslutningen og er enig i, at det var en rigtig og vigtig beslutning.

Siumut opfordrer Naalakkersuisut til at midlerne for de netop vedtagne huslejestigninger skal hentes fra den omtalte hovedkonto og annullere en ellers planlagt øget administration.

Det er dog væsentligt at fremhæve, at centraliseringen af bygherrefunktionen ikke medfører øget administration, da man blot flytter allerede ansatte medarbejdere. Naalakkersuisut anser det ikke for realistisk at nedlægge stillingerne, da dette vil umuliggøre gennemførelse af renoverings-, vedligeholdelses- og nedrivningsopgaver på bolig-, social- uddannelses- og havneområdet.

Naaja H. Nathanielsen udtaler: ”Huslejeforhøjelserne er ikke gennemført med glæde. De er desværre nødvendige, både i henhold til loven og på grund af årtiers manglende vedligehold. Naalakkersuisut tager ikke let på opgaven, men arbejder målrettet på at skabe bedre boligforhold for landets lejere. Det er en opgave der vil strække sig over mange år, men det skræmmer os ikke. Der skal handles nu for at begrænse skaderne. Vedligeholdelsesefterslæbet vokser med 500.000 kroner om dagen og det er derfor ikke en mulighed at gøre ingenting.”

For yderligere information kontakt Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling på box909@nanoq.gl