Præcisering om hvorfor der ikke blev foretaget genfordeling af den resterende sildepiskerkvote

Sildepiskerkvoten på 164 for i år er ikke blevet opbrugt, restkvoten er på 55.

 

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har besluttet at den resterende sildepiskerkvote i Vestgrønland ikke skulle genfordeles. Dette for at tilgodese fartøjer med harpunkanoner. Restkvoten for fartøjer med harpunkanoner er på 34. Der er ikke lavet ændringer på restkvoten for jollefangere på 21 sildepiskere. Det betyder at sildepiskerfangsten kunne fortsætte uden ændringer.

 

Nogle af grundene til at fartøjer med harpunkanoner er blevet tilgodeset er at sildepiskerfangst med harpunkanoner medfører væsentligt færre mistede og anskudte hvaler. For at give mulighed for kødforsyning til jollefangere fastholdes dog den resterende riffelfangstkvote.

Departementet er blevet orienteret af fartøjsejere med harpunkanoner at flere af deres sildepiskerfangster har spor efter ældre skudhuller, hvilket har medført at man efterfølgende har måttet kassere en del hvalkød. For at forhindre dette, står medlem for Naalakkersuisut fast i sin beslutning.

 

Beslutningen er derfor taget for at holde anskudte og mistede hvaler på et minimum.

 

Naalakkersuisut overvejer og arbejder desuden for en langsigtet ordning, og det vil ske i dialog med fangerne.

 

Se bilag vedr. fangstdata.

 

 

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail AMALIE@nanoq.gl


       


 

Fangstdata

Pr. 11. oktober 2021 var der modtaget information i APN om, at der var fanget 55 sildepiskere i Vestgrønland ved fællesfangst og 54 sildepiskere af fartøjer med harpunkanonfangst. Den samlede sildepiskerfangst er nu på 109 sildepiskere i Vestgrønland, og en samlet rest på 55, heraf 21 til riffelfangst og 34 til fartøjer med harpunkanon.

 

Vestgrønland

Riffelfangst

Harpunkanon

Grundkvote

64

100

Genfordelingskvote

 plus 12

Minus 12

Kvote i alt:

76

88

Fangst pr. 8. oktober

55

54

Rest

21

34

 

I Østgrønland var der fanget 16 sildepiskere, givende en restkvote på i alt 4.

 

Fællesfangst; Østgrønland

Sildepiskere Østgrønland

Fangst

Kvote i 2021

18.9 2021 Overførsel

Restkvote efter genfordeling

Ittoqqortoormiit

4

8

2

2

Tasiilaq

12

12

2

2

Tamakkerlugit

16

20

4

4

 

Tallene er med forbehold for ændringer, da der kan være fangstmeldinger på vej i systemet.

 

Riffelfangst: Grundkvote og fangster af sildepiskere i Grønland 2021 samt carry-over fra 2020 til 2021:

Qoorortoorsorluni: 2021-mi tunngaviusumik pisassiissutit pisat aamma 2020-miit 2021-mut nuussat:

Forvaltnings-område

 

 

 

 

Aqutsiveqarfik

Grundkvote 2021; 64, + 12 stk. fra genfordeling

 

Pisassiissutit tunngaviusut

2021, 64+12, agguaas-seqinnermi nuussat ilanngullugit

Fangster fra grundkvoten 2021

 

Tunngaviusumik 2021 pisassiissutiniit pisat

Carry-over

Fra 2020 til 2021

 

2020-miit 2021-mut nuutat

Fangster fra carry-over

 

 

Nuutaniit pisat

Qaanaaq

1

0

50

0

Upernavik

7

3

3

Uummannaq

6

1

1

Ilulissat

3

0

2

Qeqertarsuaq

4

6

2

Qasigiannguit

4

1

1

Aasiaat

4

3

2

Kangaatsiaq

4

4

0

Sisimiut

4

3

11

Maniitsoq

5

4

16

Nuuk

4

4

10

Paamiut

4

2

2

Narsaq

5

5

0

Qaqortoq

4

4

0

Nanortalik

5

5

0

I alt Vestgrønland

Kitaa Tamakkerlugu

64

45

50

50

Ittoqqortoormiit

4

4

2

0

Tasiilaq

12

12

2

I alt Øst

Tunu tamakkerlugu

16

16

2

2

 

 

Forvaltnings-område

 

 

 

 

Aqutsiveqarfik

RIFFELFANGST

Fangster fra grundkvote, genfordeling og carry-over 2021;

 

QOORORTOORSORTUT

Pisassiissutit tunngaviusuniit, agguaas-seqinnermit siorna pisarinngitsuukkanillu katillugit pisat

HARPUNKANONFANGST

 

Fangster fra grundkvote og carry-over 2021;

 

QAMUTILISSORTUT

Pisassiissutit tunngaviusuniit, siorna pisarinngitsuukkanillu katillugit 2021-imi pisat

Qaanaaq

0

0

Upernavik

6

0

Uummannaq

2

0

Ilulissat

2

0

Qeqertarsuaq

10

0

Qasigiannguit

2

0

Aasiaat

6

0

Kangaatsiaq

4

0

Sisimiut

14

16

Maniitsoq

20

13

Nuuk

16

18

Paamiut

4

8

Narsaq

7

0

Qaqortoq

5

4

Nanortalik

7

0

I alt Vestgrønland

 

Kitaa Tamakkerlugu

105

59