Tildeling af ekstra narhvalkvote i Ittoqqortoormiit, Tasiilaq og Qaanaaq forvaltningsområde

Naalakkersuisut har den 11. oktober 2021 besluttet at tildele fem ekstra narhvaler til forvaltningsområde Ittoqqortoormiit, 15 ekstra narhvaler til forvaltningsområde Tasiilaq, samt 20 ekstra narhvaler til forvaltningsområde Qaanaaq.

Alle tildelte ekstra narhvalkvoter skal udelukkende foregå ved fællesfangst. Fem af de tildelte ekstra narhvalkvote i forvaltningsområde Tasiilaq og fem af de tildelte ekstra narhvalkvote i Forvaltningsområde Qaanaaq, skal tildeles til bygder i forvaltningsområderne.

Det kræves at Kommuneqarfik Sermersooq i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq fordeler de fem ekstra kvoter til Ittoqqortoormiit og 15 ekstra kvoter til Tasiilaq gennem lodtrækning blandt ansøgere. Avannaata kommunia i forvaltningsområde Qaanaaq, skal ligeledes fordele de tildelte 20 ekstra narhvalkvote gennem lodtrækning blandt erhvervsfangere. De relevante kommuner for Tasiilaq og Qaanaaq skal sørge for at prioritere erhvervsfangere, der ikke har fanget narhval før grundkvoten blev opbrugt.

Departementet forlanger at Kommuneqarfik Sermersooq i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq, samt Avannaata Kommunia i Qaanaaq skal hurtigst muligt meddele APN om fordeling af den ekstra kvote.

APN skal gøre opmærksom på at eventuelle ubrugte ekstra kvoter, ikke kan overføres til næste kvote-år. Hvis der forekommer overfangst, vil disse blive fratrukket følgende års kvote.

For at undgå gentagne fastsættelse af ekstra narhvalkvoter, overvejer og arbejder Naalakkersuisut for en langsigtet ordning.

Naalakkersuisut arbejder desuden for indsættelse af en hjemmel om kulturkvoter i lov om fangst og jagt. Dette forslag er blevet indarbejdet i udkastet til lovændring.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri og Fangst, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl