Ændring af kvoter for jollefiskerne

Ændring af månedskvoter i forvaltningsområde Upernavik for oktober.

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har den 12. oktober tilpasset månedskvoterne for jollerne i forvaltningsområde Upernavik, da kvoterne for hellefisk er opfisket. Det betyder at fiskeriet kan fortsætte og ikke lukker den 13. oktober.

 

Månedskvoten for oktober er blevet tilpasset efter at der er flyttet 173 tons fra november og 188 tons fra december til oktober måned.

 

 

 

For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst, apn@nanoq.gl.