Ingen ny genfordeling af den resterende sildepiskerkvote i Vestgrønland

 

 

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har besluttet at den resterende sildepiskerkvote på i alt 55 i Vestgrønland ikke skal genfordeles mellem fartøjer med harpunkanon og jollefangere. Dette for at tilgodese fartøjer med harpunkanoner.

Der vil kun være genfordeling af den resterende sildepiskerkvote i Østgrønland.

Den 17. og 21. december 2020 blev der ved pressemeddelelse orienteret om en årlig grundkvote på 164 sildepiskere i Vestgrønland samt en carry-over kvote fra 2019 på 55 sildepiskere. 64 sildepiskere i Vestgrønland kunne fanges som fællesfangst og 100 blev tildelt harpunfangsten fra grundkvoten. Den totale kvote for Østgrønland er på 20 dyr plus 2 carry-over fra 2020.

Pr. 11. oktober 2021 var der modtaget information i APN om, at der var fanget 55 sildepiskere i Vestgrønland ved fællesfangst og 54 sildepiskere af fartøjer med harpunkanonfangst. Den samlede sildepiskerfangst er nu på 109 sildepiskere i Vestgrønland, og en samlet rest på 55, heraf 21 til riffelfangst og 34 til fartøjer med harpunkanon.

Vestgrønland

Riffelfangst

Harpunkanon

Grundkvote

64

100

Genfordelingskvote

 plus 12

Minus 12

Kvote i alt:

76

88

Fangst pr. 8. oktober

55

54

Rest

21

34

I Østgrønland var der fanget 16 sildepiskere, givende en restkvote på i alt 4.

Fællesfangst; Østgrønland

Sildepiskere Østgrønland

Fangst

Kvote i 2021

18.9 2021 Overførsel

Restkvote efter genfordeling

Ittoqqortoormiit

4

8

2

2

Tasiilaq

12

12

2

2

Tamakkerlugit

16

20

4

4

Tallene er med forbehold for ændringer, da der kan være fangstmeldinger på vej i systemet.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail AMALIE@nanoq.gl