Afrapportering af fangst for jagtbevis 2022

Husk du skal indberette din fangst via selvbetjeningssystemet www.sullissivik.gl eller via kommunernes borgerservicecenter for at få indrapporteret din fangst og få udstedt et 2022 jagtbevis.
Siden 1. februar 2017 har du kunne få udstedt samt fornyet dit fritids- eller erhvervsjagtbevis med det samme enten via www.sullissivik.gl eller hos kommunernes Borgerservicecentre.
Dette er tillige en venlig erindring om, at afrapporteringsperioden er 1.-15. oktober jf. gældende lovgivning. Overholdelse af dette er med til at sikre, at alle har et nyt gyldigt jagtbevis i tide for 1. januar 2022.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen afdelingschef tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl