Replik vedr. SIKs pressemeddelelse: ’Stop A/S INI’s og Illuut A/S’ huslejestigninger’

På baggrund af SIKs pressemeddelelse i forbindelse med huslejestigninger i nogle af Selvstyrets boligafdelinger, udtaler Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen:

”Naalakkersuisut arbejder mod en klar og langsigtet boligpolitik, så der i fremtiden er tidssvarende, sunde og gode boliger til befolkningen.’’

Det koster penge at drive en bolig. Når huslejerne ikke reguleres årligt, kan indtægterne i boligafdelingerne ikke følge med den generelle prisudvikling i samfundet. Dermed er der ikke plads i budgetterne til drift og vedligehold. Resultatet bliver at der skal bruges midler på akut vedligehold, og boligerne forfalder.

Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen udtaler: ”Hvor modstridende det end kan lyde, så er det lejernes velfærd, der er i fokus, når huslejereguleringerne gennemføres. De udmeldte huslejereguleringer i syv af selvstyrets boligafdelinger, skal sikre, atboligafdelingerne kan betale til drift og vedligehold.”

Naalakkersuisut har besluttet, at huslejen pr. 1. januar 2023 i Selvstyrets boligafdelinger fremover hvert år skal pristalsreguleres for at undgå yderligere forfald.

Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen udtaler:

”Det er aldrig rart at melde om huslejestigninger, men politisk lederskab handler også om at træffe de svære beslutninger. Naalakkersuisut har påtaget sig det ansvar at sikre at vores boliger vedligeholdes og drives, så de er beboelige. Det er alt for dyrt at skulle rive boliger ned, efter de har været i brug i 25 år og bygge nyt på grund af manglende vedligehold. Derfor skal der handling til”.

Boligsikring
I de tilfælde hvor lejere oplever en ændring i deres indkomstgrundlag, kan husstanden være berettigede til enten at modtage eller at der sikres en justering af boligsikring. Er det tilfældet skal lejeren henvende sig til sit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor, eller benytte sig af selvbetjeningsløsningen på: www.sullissivik.gl.

Naalakkersuisuts reformarbejde på boligområdet, Helhedsplanen for Boliger, skal udvikle et bæredygtigt huslejeniveau for de offentlige lejeboliger. I dette arbejde er der særligt fokus på lavindkomstgruppen, hvorfor der arbejdes tæt sammen med Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

For yderligere information kontakt Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling på box909@nanoq.gl