National konference om demens

Den 23. - 24. november 2021 danner Ilulissat rammen om National demens konference 2021, hvor repræsentanter for offentlige myndigheder og institutioner og fagfolk fra hele landet deltager. Formålet er at udveksle erfaringer og drøfte indsatser og metoder inden for demensområdet.

”Når en person rammes af demens, går det også ud over nære pårørende. Det er blandt andet derfor det er vigtigt for Naalakkersuisut at danne rammerne for en National demens konference. Mit håb er, at deltagerne i konferencen vil få værktøjer til at skabe bedre vilkår for personer med demens og deres pårørende” siger Kirsten Fencker, Naalakkersuisoq for Sundhed.

Forsknings- og udviklingsprojektet Arktisk Aldring er gået sammen med Departement for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked og Departementet for Sundhed om at sætte fokus på demens. Der afholdes en uddannelsesdag for plejepersonale 23. november efterfulgt af en konferencedag 24. november.

”Antallet af borgere ramt af demens stiger i Grønland, og flere borgere oplever demens tæt ind på livet. Derfor glæder det mig at vi sætter fokus på denne sygdom, så de demensramte og deres familier kan få den rette og nødvendige støtte under den svære tid” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Børn, Unge og Familier, Mimi Karlsen.

På konferencen om demens vil der være oplæg, som giver indblik i forskning på demensområdet samt bud på praktiske værktøjer til brug i demensplejen. Undervisere og talere kommer fra Grønland og Danmark. De vil her afdække emner som test og diagnosticering, forskellige typer af demens, reminiscensarbejde, musikterapi og tilrettelæggelse og koordinering af demensarbejde i Grønland.

Forekomsten af demenssygdomme er stigende i Grønland og i resten af verden. I takt med at befolkningens levealder stiger, ses også flere tilfælde af demenssygdom. Således findes der i dag langt flere mennesker med demens både i eget hjem og på landets plejeinstitutioner. Det kalder på mere opmærksomhed på området fra både kommuner, sundhedsvæsen og pårørende, så mennesker med demens kan få den bedst mulige pleje og behandling.

For yderligere information, kontakt ministersekretær Kirsten Nystrup kirn@nanoq.gl eller tlf. 346690