EU vedtager en aftale med økonomisk støtte på 225 mio. Euro til Grønland

Den 5. oktober 2021 vedtog EU-landene OLT/Grønlandsbeslutningen som sikrer 225 mio. euro (ca. 1,7 milliarder DKK) til Grønland for perioden 2021 – 2027. Pengene vil primært gå til uddannelsessektoren men også til grøn vækst, som er et nyt samarbejdsområde.

Naalakkersuisut og EU har besluttet at 90% af midlerne skal gå til den grønlandske uddannelsessektor, samt at de resterende 10% benyttes på området ”grøn vækst”. Områderne under ”grøn vækst” bliver biodiversitet, vedvarende energi, produktion af brint, klima-området og forskning.

Grønlands Mission i EU har i disse år spillet en central rolle, i samarbejde med danske repræsentanter i Bruxelles med at påvirke Europa-Kommissionens forslag til sammenskrevet OLT/Grønlandsbeslutning.

Baggrund
Grønland har i mange år haft en bilateral aftale med EU om uddannelsessamarbejde. I Grønland har aftalen været kendt som Partnerskabsaftalen og i EU-sammenhæng har man også refereret til aftalen som Grønlandsbeslutningen eller Grønlandsinstrumentet.

EU kører med 7-årige finansperioder. I den sidste periode 2014 - 2020 har Partnerskabsaftalen sikret Grønland en konstant indtægt fra EU med et samlet beløb op imod 1,6 mia. DKK (217,8 millioner EUR) til gennemførelse af uddannelsespolitikken i Grønland. Af det samlede beløb var 80% af beløbet fast budgetstøtte, og de resterende 20%, var afhængig af at fælles målsætninger indenfor uddannelsessektoren blev opnået. Beløbet som Grønland modtog årligt under samarbejdet svingede typisk mellem 200 og 230 mio.kr.

For indeværende EU finansperiode har EU lagt en del aftaler sammen. Herunder blev OLT-ordningen lagt sammen med Partnerskabsaftalen, hvilket fra EU’s side har været naturligt idet Grønland er en af EU’s Oversøiske Lande og Territorier. OLT’erne er lande som på nuværende tidspunkt ikke er selvstændige og har en særlig tilknytning til et af EU-medlemslande Frankrig, Holland og Danmark.

Puljen til OLT’erne får i alt tildelt 500 mio. Euro, herunder 225 mio. Euro til Grønland. Partnerskabet imellem Grønland og EU er noget helt særligt for EU. Det illustreres bedst ved at pege på, at Grønland får ligeså mange penge som alle de andre OLT’er tilsammen i OLT/Grønlandsbeslutning. Derudover får Grønland som noget helt nyt adgang til nogle nye puljer som alle OLT’erne har adgang til, herunder en reservefond på 13 mio. Euro og en pulje for tekniske bistandsforanstaltninger på 22. mio. Euro.

Den 5. oktober 2021 markerer en vigtig dato og en afslutning på flere års forhandlinger om den endelige OLT/Grønlandsbeslutning.

Formand for Naalakkersuisut udtrykker:
”Det er en stor glæde at EU-aftalen endelig er på plads. Aftalen er et bevis på hvor vigtigt vores samarbejde er med EU. Jeg er derfor utrolig glad for at vi kan fortsætte vores partnerskab med EU og via OLT/Grønlandsbeslutningen og med beslutningen sikre at Grønland fortsat modtager de midler til uddannelsessektoren såvel som til de nye samarbejdsområder.”

For yderligere information kontakt Departementschef for Udenrigsanliggender, Mininnguaq Kleist, e-mail mikl@nanoq.gl eller Chef for Grønlands Mission til EU, Inuuteq Holm Olsen, e-mail: inol@nanoq.gl