Vi skal blive bedre til at inkludere vores ældre i samfundet

Det er temaet i dette års FN internationale ældredag, og det vil den nyudnævnte Ældretalsmand, Inga Egede arbejde for at realisere.

Naalakkersuisut Mimi Karlsen glæder sig over udnævnelsen af Inga Egede som Ældretalsmand og ønsker Inga Egede et stort tillykke med udnævnelsen.

Jeg ser frem til, at Inga Egede med sin journalistiske baggrund kan fremme de ældres interesser i samfundet, formidle viden om vilkår for de ældre til politikere, myndigheder, organisationer og ikke mindst til borgerne.”

Inga Egede: -Først og fremmest vil jeg ønske alle ældre borgere i Grønland tillykke på FN’s Internationale Ældredag.

Jeg vil som kommende Ældretalsmand arbejde for at jeres levevilkår bliver forbedret, og at I vil blive hørt af det øvrige samfund og politikere. Jeg vil gøre alt for at arbejde for at forbedre levevilkår for nutidens ældre, men også for den kommende ældre generation i Grønland.

Inga Egede, der er uddannet journalist vil først og fremmest møde Ældreråd og Ældreforeninger i byer og bygder, for at forhøre sig om de ældres nuværende situation i forhold til økonomi, bolig samt behov for hjælp i deres hverdag. Inga Egede har også et ønske om at inkludere de ældres familier.

- Jeg vil i høj grad inkludere de ældre i mit arbejde som Ældretalsmand, men det er også nødvendigt at inkludere de ældre familier, da jeg selv som familiemedlem til min afdøde mor, har oplevet nogle svære år da min mor blev dement i sine seneste leveår, siger Inga Egede.

 

Kontakt
For yderligere oplysninger kontaktes ministersekretær Naja Lynge Petersen e-mail:
nlyp@nanoq.gl telefon: +299 34 56 11