Tabte fiskeredskaber fisker videre for op imod 60 mio. kroner årligt

Naalakkersuisut har fået udarbejdet en undersøgelse af problemet med tabt og efterladt fiske-, fangst- og jagtudstyr.
Det estimeres, at mistede fiskeredskaber her i landet fisker videre for op imod 60 mio. kroner årligt.

Tabt og efterladt fiske-, fangst- og jagtudstyr er et miljøproblem i hele verden. Det er ikke et nyt problem, men i visse dele af verden bliver det mere og mere synligt – også her i landet. Synligheden har skabt øget fokus på problemet, men der er fortsat meget udstyr som ikke kan ses, fordi det ligger på havets bund.

 

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har fået udarbejdet en undersøgelse af problemet med tabt og efterladt fiske, fangst- og jagtudstyr i Grønland. I undersøgelsen estimeres det, at de mistede fiskeredskaber fisker videre for op imod 60 mio. kroner årligt.

 

-          Det er vigtigt, at vi sammen får gjort noget ved problemet med tabt og efterladt fiske-, fangst- og jagtudstyr. Gennem Miljøfonden har der de seneste år været fokus på at støtte oprydningsindsatser, hvor tabt og efterladt udstyr bjærges. Vi oplever heldigvis også, at der er et større fokus på at tage ansvar og rydde op efter sig selv, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund.

 

Undersøgelsen viser, at det er dyrt at foretage en oprensning af de mistede fiskeredskaber. Ligesom de kan være svære at finde, da isbjerge eller havstrøm kan føre redskaberne med sig. I undersøgelsen estimeres det, at de samlede omkostninger for oprensning er i størrelsesordenen 30 mio. kroner.

 

-          Naalakkersuisut finder det vigtigt at værne om naturen. Vi har en ambition om at være det reneste land i verden. Det vil kun lykkes, hvis vi alle tager ansvar. Sammen med fiskerne må vi se på, hvad vi kan gøre ved problemet, udtaler Naalakkersuisoq Kalistat Lund.

 

Undersøgelsen indeholder en række forslag til tiltag, som kan være med til at løse problemet. Et af disse forslag er at indføre pant på fiskeredskaber, så der er incitament til at aflevere udtjent udstyr korrekt eller hjælpe med at samle mistet udstyr op. Endelig vil overskydende pant kunne bruges til at finansiere oprydning af mistede garn.

 

Læs indsatsplanen og de 23 konkrete forslag til indsatser her.

 

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt departementschef i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346476/529844 eller e-mail: mesp@nanoq.gl eller pan@nanoq.gl.