Huslejereguleringer for 2022

 

Det bliver desværre nødvendigt at gennemføre huslejestigninger i 7 af Selvstyrets 16 boligafdelinger fra 1. januar 2022.

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling Naaja H. Nathanielsen udtaler: ”Lovgivningen angiver meget klart, at boligafdelingernes budgetter skal være i balance, så udgifterne svarer til indtægterne.”


Huslejestigningerne sker på baggrund af lejeforordningens kapitel 4 §§ 28-34) som omhandler lejefastsættelse, lejeregulering og administration, herunder at den samlede lejeindtægt for en boligafdelings boliger til enhver tid være fastsat således, at den giver boligafdelingen mulighed for at afholde samtlige udgifter, herunder udgifter til kapitalafkast til boligejeren, jf. § 31, og udgifter der er forbundet med driften, herunder administrationsbidrag, jf. § 32, stk. 1-6, bidrag til bekæmpelse af hærværk, jf. § 32, stk. 7, og foreskrevne bidrag og henlæggelser.

 

I 7 af Selvstyrets boligafdelinger er der et behov for øgede indtægter på samlet 4,9 mio. kr., som primært skal dække udgifter til akutte reparationer. At det er nødvendigt, skyldes manglende midler til vedligehold i en årrække.

Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen udtaler i den forbindelse: ”Huslejereguleringerne fjerner ikke problemet med manglende vedligehold af Selvstyrets boliger, men sikrer, at meget akutte og helt nødvendige reparationer og driftsudgifter kan håndteres.

Problemet med det manglende vedligehold kræver en stor indsats, og som Naalakkersuisut har forankret i ”Helhedsplan for Boliger”. I dette arbejde deltager også kommunerne. Det er helt afgørende for beboerne, at der nu gøres en reel indsats for at indhente den manglende vedligehold, så lejerne i Selvstyrets boliger har en god og sund bolig.”

I forbindelse med budgetlægningen for 2022 i Selvstyrets boligafdelinger, har Naalakkersuisut endvidere besluttet, at huslejen i selvstyrets boliger fremover pristalsindekseres årligt, første gang den 1. januar 2023. Dermed forbygges der mod budgetunderskud i boligafdelingerne.

Fakta:

For at sikre, at lejeforordningens bestemmelser om en balanceret husleje følges, indføres der pr. 1. januar 2022 huslejereguleringer for nedenstående boligafdelinger:

 

Gennemsnit pr. måned

Pr. bolig pr. måned (kr.)

Pr. m2 pr. måned (kr.)

Boligafdeling

Antal boliger

Procentvis stigning

Husleje

Stigning

Ny husleje

Leje

Stigning

Ny leje

31-102 Flerfamiliehuse i Nanortalik

110

7,5%

3.558

265

3.823

54,5

4,1

58,5

35-140 Flerfamiliehuse i Paamiut

303

1,3%

3.702

50

3.752

60,7

0,8

61,5

36-161 Flerfamiliehuse i Nuuk

805

3,4%

3.458

119

3.577

55,0

1,9

56,9

36-163 Flerfamiliehuse i Nuuk

565

2,0%

3.653

74

3.727

51,9

1,0

53,0

36-165 Flerfamiliehuse i Nuuk

533

6,1%

3.480

211

3.691

53,3

3,2

56,5

37-245 Flerfamiliehuse i Maniitsoq

442

3,0%

3.792

113

3.905

59,7

1,8

61,5

30-399 Enfamilie- og dobbelthuse

119

9,0%

6.248

560

6.808

66,1

5,9

72,0

Antal berørte boliger i alt

2.877

 

 

Beboere kan orientere sig om mulighederne for boligforsikring på Sullissivik.gl

For yderligere information kontakt Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling på box909@nanoq.gl