Ny handicaptalsmand vil kæmpe for inklusion, tidlig indsats og specialiseret viden

Anja Hynne Nielsen er udpeget af Naalakkersuisut som ny handicaptalsmand og tiltræder 1. december. Hun vil sikre, at personer med handicap bliver hørt og have fokus på, at der skabes reelle forbedringer for personer med handicap.

Grønlands nye Handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen ønsker at arbejde for ligeværd, livskvalitet, lige muligheder og tilgængelighed for personer med handicap. Hun vil arbejde for at sikre konkrete tiltag, som garanterer, at personer med handicap får den rette hjælp fra starten. Når man henvender sig med et ønske om støtte, skal det imødekommes efter de behov, den enkelte har brug for. Det gælder uanset, om man er født med et handicap eller pådrager sig et senere i livet. Inklusion, værdighed og empati er vigtige værdier for Anja Hynne Nielsen. Om sine visioner, udtaler Anja sig således:

”Personer med funktionsnedsættelser skal have den rigtige støtte, hjælpemidler og indsats, da de ellers risikerer at blive udelukket fra uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter. Det kan resultere i ensomhed, isolation og manglende livskvalitet. Det er derfor vigtigt med en forståelse for, en accept af og respekt for diversitet. Det er afgørende, hvordan systemet, politikerne og samfundet ser og behandler personer med funktionsnedsættelser og deres pårørende. Det er vigtigt at signalere og skabe ligeværd og lige tilgængelighed. Det er vigtigt, at det enkelte menneske bliver hørt.”


Anja Hynne Nielsen og hendes familie har selv oplevet, hvor vigtigt det er, at personer med funktionsnedsættelser modtager den rette indsats fra start. Hun vil derfor i sit nye virke sætte fokus på en tidlig og specialiseret indsats. Anja har en søn, som har cerebral parese, og har været aktiv i ’Hjernebarnet’, en forening for forældre som hjemmetræner børn med hjerneskader. En af Anjas visioner som handicaptalsmand er at skabe reel inklusion for personer med synligt og usynligt handicap, så de har alle muligheder tilgængelige. ”Tilgængelighed – fysisk, socialt og digitalt” er netop temaet for Handicapugen, som afholdes i uge 41.

Anja Hynne Nielsen har boet i flere byer og bygder som barn og har som voksen arbejdet i Nuuk. Hun er bachelor i retorik, kandidat i eskimologi og har blandt andet været ansat fire år i Bureauet for Inatsisartut. Anja har de seneste år tilegnet sig stor viden om lovgivningen og rettigheder for personer med handicap. FNs Handicapkonvention vil være et centralt omdrejningspunkt i den nye talsmands arbejde, hvortil Anja udtaler:

”Jeg har selv oplevet, hvor stor betydning handicaporganisationer har for den enkelte borger med handicap, og jeg har bemærket, at Tilioq har et godt samarbejde med handicaporganisationerne i Grønland. Det er et samarbejde, som jeg gerne vil fortsætte og udbygge, og jeg ser frem til en god og konstruktiv dialog med såvel organisationer, politikere samt ikke mindst de mennesker, det hele drejer sig om.”

Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Mimi Karlsen glæder sig over, at der nu er udpeget en ny handicaptalsmand.

”Jeg glæder mig til at følge handicaptalsmandens arbejde. Det er vigtigt at sikre, at alle personer i vort samfund kan have et godt liv og ligeværdigt kan deltage i samfundslivet. Handicaptalsmanden har en vigtig stemme for personer med handicap og deres rettigheder. Jeg glæder mig til samarbejdet.”

For nærmere information kontakt ministersekretær Naja Lynge Petersen på e-mail: nlyp@nanoq.gl eller tlf. 27 02 43