Endelig godkendelse af valget til Inatsisartut den 6. april 2021

Udsendt af Valgnævnet den 23. september 2021

Valgnævnet har på mødet den 22. september 2021 godkendt valget til Inatsisartut den 6. april 2021 endeligt. Der er ikke konstateret så betydelige fejl, at det har givet anledning til at erklære omvalg på nogen af de 72 afstemningssteder, der var ved valget den 6. april 2021.

Efter godendelse af valget er Valgnævnets opdaterede valgbog sendt til Inatsisartut til orientering. Valgnævnets valgbog kan desuden findes her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingschef Klaus Georg Hansen, email: kgh1@nanoq.gl, mobil: 54 73 46.