Underskrivelse af fælleshensigtserklæringen (Joint Declaration) om øget samarbejde mellem Island og Grønland

I dag på Vestnordens Dag underskrev den islandske Udenrigsminister Gudlaugur Thor Thordarson og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima, Pele Broberg en fælleserklæring om øget samarbejde mellem Island og Grønland. Ministrene glæder sig over landenes stærke samarbejde. De bemærkede i særdeleshed den nyligt offentliggjorte rapport ”Grønland og Island i det nye Arktis”. Rapporten giver en detaljeret analyse af det nuværende samarbejde mellem de to lande.

Tidligere på året den 31. maj godkendte det islandske Parliament, Althingi en resolution om øget samarbejde mellem Grønland og Island. Den islandske regering fik til opgave, efter at have rådført sig med Althingi, at følge op på forslag fremsat af den islandske Grønlandskomité om at øge forbindelserne mellem Grønland og Island på områder af fælles interesse. Den islandske Grønlandskomité blev nedsat af Udenrigsminister Thordarson.

Begge regeringer har sammen drøftet og er blevet enige om de to ministres vedlagte hensigtserklæring (Joint Declaration). I erklæringen fejrer ministrene landenes indbyrdes stærke og produktive samarbejde. Et samarbejde som blev yderligere styrket med åbningen af det islandske konsulat i Nuuk i 2013 og Grønlands Repræsentation i Reykjavik i 2018.

”Med underskrivelsen af erklæringen i dag har vi taget endnu et skridt mod et fuldgyldigt forhold til vores nærmeste nabo. Grønlandsrapporten lagde grunden, Althingis-resolutionen gav mandatet, og dagens erklæring styrker vor enighed. Nu hvor vi har de nødvendige værktøjer og udstyr i hånden, kan man sige, at et nyt kapitel er begyndt i dette projekt” siger Minister Thordarson.

”Det er mig en ære og et privilegium at underskrive denne vigtige erklæring i dag. Fælleserklæringen udtrykker Naalakkersuisuts dybe engagement for at uddybe vore relationer med Island og sætter scenen for det arbejde der ligger foran” udtaler Naalakkersuisoq Broberg.

Hensigtserklæringen understreger Grønlands og Islands rolle i forbindelse med klimaforandringerne i Arktis, og rapporten ”Grønland og Island i det nye Arktis” lægger et solidt grundlag for at identificere nye samarbejdsområder. De seneste års stigning i handelen med varer og tjenester mellem Grønland og Island samt genoptagelsen af de direkte flyvninger mellem de to lande hilses velkommen. Det er et vigtigt skridt i retningen af genopbygning af turisme i regionen efter Covid-19 pandemien. Øget samarbejde på fiskeriområdet og viljen til yderligere at styrke det bilaterale samarbejde mellem landende på dette område er også positivt. Desuden besluttede ministrene at indlede en fælles forundersøgelse igennem bilaterale samtaler om større og omfattende Samarbejdsaftaler, herunder om frihandel, for at identificere områder, hvor samarbejdet kan styrkes.

Kontakt: Ministersekretær, Juno Berthelsen: Mobil: +299 267372, email: jube@nanoq.gl