Støtte til uddannelse i Forsvaret

I løbet af sommeren, har der hersket en del forvirring vedr. støtte til hhv. uddannelser i For-svaret og til værnepligtsafprøvning. Forvirringen, udspringer af, at det er to forskellige for-løb under Forsvaret, hvoraf der til det ene forløb ydes uddannelsesstøtte. Dette beror på, at der er tale om uddannelsesforløb, mens det andet forløb er et dansk forsvarsanliggende.

Det er imidlertid vigtigt at påpege, at grønlandske uddannelsessøgende fortsat som hidtil kan få rejsen til Danmark betalt, hvis de skal starte på en støtteberettigende uddannelse, som udbydes i regi af det danske forsvar, ligesom de også kan få betalt hjemrejsen, idet der er tale om uddannelser, som også kan anvendes civilt i Grønland. Der er herudover også fortsat mulighed for at yde uddannelsesstøtte i form af fuld dækning af nødvendige rejseud-gifter og tilskud til nødvendige opholdsudgifter i forbindelse med til sådanne uddannelser, hvilket vil sige når optagelsesprøven er umiddelbart adgangsgivende til den pågældende uddannelse.

Disse egentlige uddannelser, der kan tages i Forsvaret, vil således fortsat kunne få støtte i lighed med andre støtteberettigende uddannelser, som det grønlandske arbejdsmarked efterspørger.

For yderligere oplsyninger, kontakt: Ministersekretær Paninnguaq Steenholdt, pslt@nanoq.gl