Fiskerikommissionen offentliggør sin betænkning torsdag den 23. september

Fiskerikommissionens arbejde er afsluttet, og den fremlægger nu sin betænkning med mange anbefalinger.

Fiskerikommissionen blev nedsat den 8. marts 2019 af forhenværende Naalakkersuisut med den opgave at komme med anbefalinger til en ny fiskerilov og andre tiltag, der kan bidrage positivt til fiskerierhvervets udviklingsmuligheder, og være med til at sikre, at samfundet får mest mulig gavn af fiskerierhvervet og havets ressourcer.

Fiskerikommissionen er nu færdig med sit arbejde og vil aflevere betænkningen til Naalakkersuisut torsdag den 23. september 2021.

Betænkningen indeholder en række konkrete anbefalinger, som indeholder kommissionens forslag til løsninger på de opgaver, som Naalakkersuisut har stillet.

Fiskerikommissionen vil afholde en række præsentationer og borgermøder, hvor det vil være muligt for alle borgere og interessenter at deltage.

Det første borgermøde afholdes i Nuuk torsdag den 23. september kl. 19.00 - 21.00, i forsamlingshuset i Nuuk.

Dernæst vil kommissionen præsentere sin betænkning og afholde et borgermøde i Maniitsoq fredag den 24. september 2021, kl. 13.00 – 16.00 i forsamlingshuset i Maniitsoq.

Endelig vil kommissionen præsentere sin betænkning og afholde borgermøde i Ilulissat lørdag den 25. september 2021 kl. 13.00 – 16.00, i Sermermiut Kulturhus i Ilulissat.

For dem, der ikke har mulighed for at deltage til borgermøderne, vil der blive live streamet et pressemøde torsdag den 23. september kl. 15.00-17.00. Linket kan tilgås via Naalakkersuisuts facebook side: https://www.facebook.com/naalakkersuisut.

For yderligere information kontakt Thomas Rassing på 345333 eller thra@nanoq.gl