Fund af bakterier i drikkevandet

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra ledningsnettet i området ved Lyngby-Taarbækvej, og dele af Saqqarliit i Nuuk påvist forhøjet indhold af coliforme bakterier i drikkevandet.

Nukissiorfiits hjemmeside kan man se listen af de bygninger der har fået kogeanbefaling.

Kogeanbefaling:
Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen

Kogepåbud:
Fødevarevirksomheder og institutioner i området Lyngby-Taarbækvej påbydes at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i produktionen/husholdningen

Kogeanbefalingen/kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.