Arbejdsmarkedsredegørelsen 2020

Arbejdsmarkedsredegørelsen 2020 præsenterer den tidligere Naalakkersuisuts prioriteringer, indsatser og status på arbejdsmarkedsområdet. Det er Naalakkersuisuts opgave at sikre, at det grønlandske arbejdsmarked udvikler sig i positiv retning, langsigtet såvel som kortsigtet.

En af de kortsigt udfordringer var Covid-19. Covid-19 medførte i 2020 en svær situation for de grønlandske virksomheder og det grønlandske arbejdsmarked. Naalakkersuisut indførte en række hjælpepakker for det grønlandske erhvervsliv. Hjælpepakkerne skulle sikre, at erhvervslivet fik økonomisk støtte til at kunne fortsætte, og at medarbejdere ikke blev afskediget.

På længere sigt er den primære udfordring for det grønlandske arbejdsmarked mangel på ufaglært og faglært arbejdskraft. Selvom uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede er stigende, er det fortsat lavt. Både private virksomheder og offentlige institutioner har svært ved at rekruttere og fastholde den nødvendige arbejdskraft. Ungdomsledigheden er også en udfordring. En stor del af unge kommer ikke i gang med en uddannelse og som konsekvens deraf bliver de ikke aktive deltagere på arbejdsmarkedet.

For at komme disse udfordringer til livs, er den nuværende Naalakkersuisut i gang med at udarbejde en beskæftigelses strategi, hvor der er særlig fokus på at få unge i beskæftigelse eller i uddannelse.

For nærmere information kontakt ministersekretær Naja Lynge Petersen på e-mail: nlyp@nanoq.gl eller tlf. + 299 34 56 11