Ny bekendtgørelse om kviksølv

Naalakkersuisut har netop udstedt en ny bekendtgørelse om forbud mod brug af kviksølv. Bekendtgørelsen indeholder blandt andet et totalforbud mod import, eksport og salg af kviksølv og kviksølvforbindelser.

- Da undersøgelser viser, at kviksølv kan være meget skadeligt for mennesker, er det vigtigt for Naalakkersuisut, at forbyde import af produkter, som indeholder kviksølv. Naalakkersuisut har besluttet nye regler, som kan være til gavn både for vores sundhed og for vores miljø, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund.

Inatsisartut besluttede på Efterårssamlingen 2020, at Grønland skulle tiltræde Minamatakonventionen. Formålet med Minamatakonventionen er at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod menneskeskabte udledninger af kviksølv. Med den nye bekendtgørelse lever Grønland op til forpligtigelserne i Minamatakonventionen.

Minamatakonventionen
Forhandlingerne om en global kviksølvsaftale, Minamatakonventionen, blev afsluttet i januar 2013. Formålet med konventionen er at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod menneskeskabte emissioner og udledninger af kviksølv og kviksølvforbindelser.

Konventionen fastsætter restriktioner for blandt andet kviksølvudvinding og international handel med kviksølv, forbud mod fremstilling, import og eksport af en lang række produkter tilsat kviksølv, fastsætter forbud eller driftsbetingelser for flere fremstillingsprocesser, hvor der anvendes kviksølv, samt søger at hindre nye anvendelser af kviksølv i produkter og industrielle processer. Konventionens bestemmelser regulerer således kviksølv i hele stoffets livscyklus; fra udvinding og anvendelse til emissioner og affaldsbehandling.

Find den nye bekendtgørelse her.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346476/529844 eller e-mail: mesp@nanoq.gl eller pan@nanoq.gl.