Det bliver nemmere at rapportere daglige fangster

Den nye bekendtgørelse om kontrol med fiskeriet er en forenkling af regelsættet, der er mere tidssvarende og mere overskueligt for både fiskere og myndigheder og er en del af digitaliseringen af samfundet, der forbedrer datakvalitet og effektiviserer databehandlingen.

I henhold til bekendtgørelse om kontrol med fiskeri skal et fartøj registrere alt fiskeri træk for træk og mindst en gang dagligt, fra det tidspunkt en havn forlades, sende en fangstmelding. Forpligtelsen gælder også ved nulfangst, og uanset om der har været fiskeriaktivitet. Forpligtelsen til at sende fangstmelding ophører, når en havn anløbes Fangstmeldingen foregår med et elektronisk udstyr.

Den nye bekendtgørelse, som trådte i kraft i august, er en revidering og sammenskrivning af gældende tidligere kontrolbekendtgørelser, hvor man nu er gået over til en elektronisk registrering til fordel for alle parter i erhvervet.

Trawlerejer Jørgen Eriksen siger til Sermitsiaq nr. 36, at Selvstyrets nye skærpede regler for kontrol med fiskeriet i Grønland er en stor ekstra administrativ byrde for de indenskærs fiskere og er overbureaukratisk. Og tilføjer: - Myndighederne kræver for eksempel, at fiskerne skal købe og have installeret satellitbaseret elektronisk udstyr til at sende meldinger til Grønlands Fiskerilicenskontrol, GFLK.

Jørgen Eriksens bekymring om, at skulle fangstmelde deres fangster hverdag, og træk for træk er der ikke noget nyt i. Jeg vil blot erindre brugerne og læserne om at alt føring af logbog skete med håndskrift på flere sider, før det nye udstyr blev taget i brug. Herunder at aflevere den originale og en kopi af papir logbogen og bemandingslisten til indhandlingsstedet, og at sikre at man har en ny logbog med ud, understreger Aqqaluaq B. Egede, Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst.

Kystnære fartøjer med fangstture under otte dage har hidtil haft en dispensation fra meldereglerne i den ”gamle” kontrolbekendtgørelse. Med indførelsen af den elektroniske logbog bortfalder denne dispensation. Fartøjerne over 24 meter l.o.a. skal som hidtil sende deres bemandingslister, og her bliver det meget lettere, når først navnene er tastet ind første gang.

Dette sker i øvrigt nu sammen med meldingerne. Brugerne af e-logbogen vil fremover modtage en kvittering for fremsendelsen og dermed dokumentation for overholdelse af reglerne. Samtidig vil fiskeren kunne gøre brug af sine registreringer om bord og til hans eget bogholderi.

Kontaktperson: Fiskerilicensinspektør Michael Dennis Pedersen, Grønlands Fiskerilicenskontrol E-mail: mdpe@nanoq.gl