Fælleserklæring vedr. samarbejde mellem USA og Grønland

Den 15. september mødtes repræsentanter fra USA’s og Grønlands regeringer i Nuuk som led i den fælles plan for Samarbejde mellem USA og Grønland (”The Common Plan for U.S.-Greenland Cooperation in Support of Our Understanding for Pituffik”). Under møderne i Nuuk startede USA og Grønland fællesudvalget (”Joint Committee”) op igen, og genbekræftede deres støtte til den fælles plan, der blev underskrevet i oktober 2020.

Fællesudvalget, etableret under Igaliku-aftalerne fra 2004, har til hensigt at realisere målene for den fælles plan gennem diplomatisk engagement og samarbejde mellem styrelser og ministerier for at bidrage til at styrke partnerskabet og det udbytterige forhold mellem USA og Grønland. Fællesudvalget søger at styrke båndene mellem befolkningerne i USA og Grønland inden for fire primære områder: Handel og investeringer, samarbejde inden for energi- og minesektoren, uddannelses- og kultursamarbejde, samt videnskabeligt og miljømæssigt samarbejde.