Overførsel af kvoter for sildepiskere 2021

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har besluttet, at overføre 12 sildepiskere fra kvoten for fartøjer med harpunkanon til fællesfangstkvoten for sildepiskere i Vestgrønland således, at der er 51 sildepiskere tilbage til fartøjer med harpunkanon og 48 til jollefangsten i Vestgrønland med virkning fra og med den 16. september 2021.

Al fællesfangst er forbudt fra dagen før fordelingsdagen (dato fastsættes lokalt i kommunen) og kan først startes, når de relevante kommuner har foretaget og offentliggjort en ny fordeling. Medmindre der er indgået aftale om fortsættelse af fangsten som uændret i kommunen.

Den 17. og 21. december 2020 blev der ved pressemeddelelse orienteret om en årlig grundkvote på 164 sildepiskere i Vestgrønland samt en carry-over kvote fra 2019 på 55 sildepiskere. 64 sildepiskere i Vestgrønland kunne fanges som fællesfangst og 100 blev tildelt harpunfangsten fra grundkvoten. Den totale kvote for Østgrønland er på 20 dyr plus 2 carry-over fra 2020.

Pr. 9. september 2021 var der modtaget information i APN om, at der var fanget 23 sildepiskere i Vestgrønland ved fællesfangst og 37 sildepiskere af fartøjer med harpunkanonfangst, givende en restkvote på hhv. 41 og 63 stk. før overførsel.

I Østgrønland var der fanget 13 sildepiskere, givende en restkvote på i alt 7.

Overførsel (øgelse) til fællesfangst bliver følgende i Vestgrønland:

Avannaata Kommunia                              0

Kommune Qeqertalik                               4

Qeqqata Kommunia                                 0

Kommuneqarfik Sermersooq Vest              2

Kommune Kujalleq                                   6

Total:                                                      12:

Oversigt: Genfordeling på sildepisker pr. 14. september 2021 for Vest- og Østgrønland, og fangst af overførsel fra 2020, Vestgrønland.

Vestgrønlands-bestanden

Fangst

Kvote

Fangster fra overførsel fra 2020

Qaanaaq

0

1

0

Upernavik

1

7

3

Uummannaq

0

6

1

Ilulissat

0

3

2

Qeqertarsuaq

4

4 + 2

2

Qasigiannguit

0

4

1

Aasiaat

3

4 + 2

2

Kangaatsiaq

0

4

0

Sisimiut

2

4

11

Maniitsoq

2

5

16

Nuuk

3

4 + 2

10

Paamiut

0

4

2

Narsaq

5

5 + 2

0

Qaqortoq

4

4 + 2

0

Nanortalik

4

5 + 2

0

TOTAL

23

64 + 12

50*

* Derudover blev 5 sildepiskere nedlagt af fartøjer med harpunkanon

Fællesfangst på sildepisker, Østgrønland

Østgrønlands-bestanden

Fangst

Kvote

Fangst af 2020 overførsel

Ittoqqortoormiit

4

8

0

Tasiilaq

9

12

2

TOTAL

13

20

2

Tallene er med forbehold for ændringer, da der kunne være fangstmeldinger på vej i systemet.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri og Fangst, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl eller specialkonsulent Masaana Dorph, e-mail: mado@nanoq.gl, tlf. 34 53 44