Pele Broberg underskriver USAID-aftale på vegne af Naalakkersuisut

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima Pele Broberg underskriver USAID-aftale på vegne af Naalakkersuisut

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima Pele Broberg underskrev onsdag den 15. september 2021 på vegne af Naalakkersuisut en USAID-aftale med den amerikanske regering under et møde med Margot Ellis, Acting Assistant Administrator USAID Europe & Euroasia.

Aftalen er en rammeaftale og formålet med aftalen er at skabe muligheder for et øget økonomisk samarbejde mellem USA og Grønland. Aftalen sikrer midler fra USAID på samlet 10 mio. dollars, fordelt over de næste fem år frem til 2026.

Det øgede samarbejde med USA blev slået an den 28.oktober 2020, hvor Naalakkersuisut og den amerikanske regering skrev under på ”The Common Plan for the US-Greenland Cooperation in Support of our Understanding of Pituffik (Thule Air Base)”. Den bilaterale aftale havde til formål at udbygge samarbejdet med USA for at udvikle potentialet for partnerskaber og fremtidige initiativer, og den nye USAID-aftale er endnu et positivt skridt i det øgede samarbejde mellem USA og Grønland.

USAID-aftalen bygger på de fire søjler som der blev lagt til grund for ”The Common Plan”; 1) at styrke de bilaterale bånd ved at forbedre Grønlands økonomiske konkurrenceevne gennem støtte til arbejdsmarkedsudvikling, øget handel samt økonomisk diversificering, 2) at videreudvikle økonomiske muligheder indenfor turismen og udvikle bæredygtige lokalsamfund i byer og bygder, 3) at videreudvikle brugen af ren energi og tilpasning til klimaforandringerne, og 4) at støtte initiativer for god selskabsledelse i råstof- og energisektoren.

Aftalen fokuserer på at øge den grønlandske befolknings muligheder for at få positiv indflydelse på økonomien i Grønland, ved at søge at skabe partnerskaber i den private sektor. Det glæder Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima at samarbejdet med USA videreudvikles gennem USAID-aftalen og udtaler i den forbindelse:

”Udbygningen af vores samarbejde med USA er med til at skabe muligheder for den grønlandske befolkning og økonomi, der tager udgangspunkt i vore egne ønsker og behov. Derfor glæder det mig at denne aftale er indgået med den amerikanske regering, som er endnu et skridt i en retning hvor Grønland åbner sig mere op for verden”.

Kontakt: Mininnguaq Kleist, Departementschef, +299 351 48, Email: mikl@nanoq.gl