Naalakkersuisut sænker taksterne på elvarme

Naalakkersuisut vil øge den grønne energiproduktion, så flere borgere får adgang til elvarme som et grønt alternativ til oliefyr. Naalakkersuisut har derfor besluttet at sænke taksterne på elvarme.

Naalakkersuisut har godkendt at sænke priserne på varme fra den 1. september 2021. Prisnedsættelsen vil komme forbrugerne til gode, men også gavne den grønne omstilling i landet, ligesom det forventes at styrke Nukissiorfiits økonomi, da flere kunder forventes at skifte til afbrydelig elvarme, når prisen sænkes.

”- Naalakkersuisut arbejder for øget selvforsyning og styrkelse af Grønlands økonomi på et bæredygtigt grundlag. Øget brug af elvarme vil styrke både vores økonomi og grønne omstilling”, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund.

Nukissiorfiit vil spare penge og mindske udledningen af CO2, når Nukissiorfiit får flere forbrugere over på elvarme i vandkraftbyerne.

”- Det er et vigtigt tiltag. Det skal kunne betale sig at vælge den klimavenlige løsning. En vigtig prioritering for Naalakkersuisut er også, at vi bliver mindre afhængige af import fra andre lande”, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund og fortsætter:

”- Naalakkersuisut arbejder for en grøn omstilling og samtidig ønsker vi at bruge grønlandske ressourcer de steder, det er muligt. Ved at gøre elvarme billigere, de steder vi har vandkraft, erstatter vi importeret olie med vores egen vedvarende og miljøvenlige energi. Det gavner altså både den grønne omstilling og vores fokus på øget selvforsyning.”

Naalakkersuisut har besluttet at sænke taksterne på elvarme, som en konsekvens af at oliepriserne hos Polaroil blev sænket tidligere i år. Nukissiorfiit forventer at takstnedsættelsen på varme også vil forbedre Nukissiorfiits økonomi.

”- Bæredygtighed er også et spørgsmål om økonomisk bæredygtighed. I dette tilfælde er det lykkedes at få miljø og økonomisk bæredygtighed til at gå op i en højere enhed. Det er Naalakkersuisut meget tilfreds med. Vi håber, at de borgere, som stadig benytter oliefyr i vandkraftbyerne, vil lægge mærke til de lave priser og skifte til elvarme”, afslutter Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund.

Flere borgere skal tilbydes elvarme
Naalakkersuisut fremlægger et forslag til anlægslov for udvidelse af Buksefjordsværket og opførelse af vandkraftværk til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat på Inatsisartuts Efterårssamling. Hvis lovforslaget vedtages, vil de nye anlæg øge adgangen til afbrydelig elvarme for forbrugerne i de tre byer.

Naalakkersuisut ønsker at brugen af vedvarende energi øges i hele landet, så flere borgere får adgang til grøn elvarme. Dette skal ske i tæt dialog med partierne i Inatsisartut og med fokus på både miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

De nye priser er som følger:
Fast varme
Fast varme sænkes fra 740 kr./ MWh til 710 kr./ MWh.
Fast varme omfatter både fast almindelig fjernvarme og fast elvarme.

Afbrydelig varme
Afbrydelig varme sænkes fra 680 kr. / MWh til 490 kr. / MWh.
Afbrydelig varme omfatter både afbrydelig elvarme og afbrydelig fjernvarme.

Den gennemsnitlige forbruger
Nukissiorfiit oplyser, at den gennemsnitlige varmeforbruger med afbrydelig elvarme vil opleve at den årlige varmeregning reduceres med ca. 3.800 kr., mens kunder med fast elvarme (el- og fjernvarme) vil få en gennemsnitlig årlig reduktion på ca. 600 kr.

Kontaktinformation
For yderligere information kontakt Departementschef i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Mette Skarregaard Pedersen, e-mail: pan@nanoq.gl eller tlf. 34 64 76.