Længe ventet fasttrack ordning på plads

Naalakkersuisut og Udlændinge og Integrationsministeriet i Danmark har forhandlet om et fasttrack aftale for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til Grønland.

Aftalen er nu på plads, og træder i kraft den 24. september 2021.

Fast-track aftalens formål er at styrke fleksibiliteten i rekruttering af udlændinge for at imødekomme behovet for en udenlandsk arbejdskraft i perioder med lav ledighed.

Ordningen indebærer, at ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse forhåndsgodkendes såfremt jobtilbuddet er i en virksomhed der er på Grønlands Selvstyrets liste over forhåndsgodkendte virksomheder. Det betyder at en ansøger om at komme til Grønland og arbejde, kan rejse til landet og komme i arbejde uden at vente på at Grønlands Selvstyre har afgivet høringssvar på deres ansøgning. Ordningen gælder ved behov for udenlandsk arbejdskraft i perioder med lav ledighed.

Fasttrack ordningen kan suspenderes hvis arbejdsløsheden stiger i en periode, hvor det vil være lettere for virksomheder at ansætte lokal arbejdskraft.

Aftale indgået
”Det var en fornøjelse at hilse på den danske Udlændinge og Integrationsminister Mattias Tesfaye, hvor vi begge nikkede til denne aftaleudkast, som hans ministerium blev færdig lige inden jeg mødte ham. Med fasttrack ordningen, er det Naalakkersuisuts håb at der kan sættes yderligere udvikling og vækst i samfundet. Det er glædeligt at virksomheder som har behov for udenlandsk arbejdskraft, får mulighed for at rekruttere den manglende arbejdskraft hurtigere end før ” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Mimi Karlsen.

Ansøgningsprocedure
Grønlands Selvstyre er i gang med at lave en liste over virksomheder, som efter ansøgning kan forhåndsgodkendes. Kravet for at være på listen er, at løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter grønlandske forhold, og når særlige beskæftigelsesmæssige hensyn er til stede, dvs. der er behov for f.eks. specialiseret arbejdskraft.

For nærmere information kontakt ministersekretær Naja Lynge Petersen på e-mail: nlyp@nanoq.gl eller tlf. + 299 34 56 11