Vi skal stoppe volden i vores samfund

Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Mimi Karlsen og Naalakkersuisoq for Ligestilling, Naaja Nathanielsen, vil øge indsatsen for udsatte børn og unge, der vokser op i voldsramte familier. Alliaq og en ny handlingsplan mod vold, er kernen i bekæmpelsen af vold.

Vold mod børn skal stoppes. Vold i hjem skal stoppes. Vold skal stoppes. Alle børn har ret til en god og tryg barndom, hvor man ikke er udsat for vold. Alle børn skal være sikre på at komme hjem til et trygt hjem uden angst. De skal ikke søge tilflugt ved venner, bedsteforældre eller væresteder i weekenden, fordi de ikke kan være hjemme. Naalakkersuisut ønsker en markant indsats for at nedbringe vold i hjemmet.

”Vi skal volden til livs, og derfor skal mennesker der udøver vold, ændre adfærd. Det kan være vanskeligt for det enkelte menneske at ændre adfærd, da man må erkende mørke sider af sig selv. Men de nærmeste har brug for det”, appellerer Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier Mimi Karlsen til alle familier og forældre. Derudover opfordrer Mimi Karlsen til at kontakte det gratis og landsdækkende tilbud ’Alliaq’, hvis man har aggressionsproblemer eller udøver vold.

Vold er et stigende problem i samfundet. Der var dobbelt så mange voldsanmeldelser i 2020 som i 2018. Der skal ændres på denne udvikling, som er helt forkert.

Den forebyggende indsats og konkrete hjælp til de voldsramte familier, er essentiel. Derfor forbereder Departementet for Børn, Unge og Familier en ny handlingsplan mod vold i nære relationer. Arbejdet med at udforme handlingsplanen vil involvere alle relevante aktører og vil være forankret i Departementet for Børn, Unge og Familier. Initiativet udspringer af ’National handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn 2020-2023’. Den skal sikre, at Naalakkersuisut arbejder målrettet og langsigtet med at forebygge vold i nære relationer, så flere børn og unge i Grønland kan vokse op i trygge rammer. Handlingsplanen vil blandt andet indeholde initiativer rettet mod psykisk og fysisk vold samt andre former for krænkende adfærd.

”Dine nærmeste har brug for det. Samfundet har brug for det. Du har brug for det,” udtaler Naalakkersuisoq Mimi Karlsen og Naaja Nathanielsen.Kontakt
For nærmere information kontakt ministersekretær Naja Lynge Petersen på e-mail: nlyp@nanoq.gl eller tlf. 27 02 43