Ubrugte narhvalkvoter mellem forvaltningsområde Nuuk og Nanortalik, overføres til forvaltningsområde Ilulissat

Ved kvotefastsættelsen i december 2020 blev det blandt andet besluttet, at rester af de 6 tildelte narhvalkvoter fra Nuuk til Narsamijit i Sydgrønland, som ikke er blevet benyttet inden 31. august, vil blive overført til forvaltningsområde Ilulissat d. 1. september.

Grunden til at overførsel af kvote kan lade sig gøre er, at narhvalbestanden fra Ilulissat til Narsamijit i Sydgrønland, bliver anset som en bestand.

 

Eftersom de 6 tildelte narhvalkvoter fra Nuuk til Narsamijit i Sydgrønland ikke er benyttet, overføres disse til Forvaltningsområde Ilulissat.

 

 

 

 

 

For nærmere information kontakt afdelingschef Amalie Jessen, Departementet for Fiskeri og Fangst,amalie@nanoq.gl