Offentliggørelse af samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af lufthavn ved Qaqortoq

Koalitionen har lovet åbenhed om lufthavnspakken. Derfor blev ”Redegørelsen vedrørende lufthavnspakken og det yderligere kapitalbehov i Kalaallit Airports International A/S” offentliggjort før sommerferien. Nu følges redegørelsen op med en opdateret samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af lufthavn ved Qaqortoq, som skal danne grundlag for en politisk debat og stillingtagen til lufthavnsbyggeriet i Qaqortoq.

 

Som beskrevet i redegørelsen var de indkomne tilbud på opgaven prismæssigt væsentligt over det planlagte anlægsbudget på 669 mio. kr. Dette gav anledning til en dybere analyse.

 

Der vil nu på baggrund af rapporten om Qaqortoq lufthavn ske en politisk drøftelse på et opdateret vidensgrundlag. Rapporten sammenholder de allerede kendte muligheder med alternative banelængder.

 

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen udtaler:

 

”Jeg har i fredags d. 27. august fremlagt konklusionerne af analysen for Borgmesteren og kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq. Jeg ser derudover frem til den videre drøftelse med kommunen, Naalakkersuisut og Inatsisartut. Opgaven bliver nu at træffe en beslutning. Beslutningen vil påvirke hverdagen i Sydgrønland i årtier fremover og kræver derfor forståelse for forskellige standpunkter, uanset udfaldet. Det bliver svært, men det er ikke en mulighed ikke at handle”

 

Læs: Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af ny lufthavn i Qaqortoq

 

For yderligere information kontakt Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling på box909@nanoq.gl