Mangler du stadig at få din overskydende skat tilbage?

Mange borgere har på e-Boks fået besked om at de har betalt for meget i skat i 2020. En stor del af borgerne mangler dog stadig at få deres overskydende skat tilbage. Disse opfordres nu til at oplyse deres bankkonto via en online formular.

Borgere der havde oplyst bankkonto ved selvangivelsen for 2020, har fået udbetalt deres overskydende skat i slutningen af august. Cirka 13.000 borgere har dog fået deres udbetaling sat i bero, da Skattestyrelsen mangler deres bankoplysninger. Disse borgere opfordres derfor til at udfylde en online blanket, så pengene kan blive overført hurtigst muligt.

 

Mangler du at få din overskydende skat tilbage, så kan du nemt oplyse dine bankoplysninger via denne online formular.

 

Har du fået færre penge end forventet, så kan det skyldes at der foretaget modregning til din gæld til det offentlige. Borgere hvis overskydende skat er anvendt til dækning af restancer har fået tilsendt modregningsbreve på deres e-Boks.

 

Fremtiden er Nemkonto

Senere i år forventes NemKonto at blive indfaset i Grønland. NemKonto er din bankkonto, som det offentlige vil bruge til at udbetale penge til. Alle udbetalinger af blandt andet tilskud fra kommunen eller Selvstyret, børnetillæg, alderspension, uddannelsesstøtte og overskydende skat vil ske via Nemkonto.

 

Det vil gøre det langt nemmere for det offentlige at udbetale mellemværende med borgerne. 

 

Tjek din forskudsopgørelse

Selvom det er dejligt at få penge tilbage, så er det et udtryk for, at du som borger har betalt for meget skat i løbet af året. Skattestyrelsen opfordrer til, at du løbende tjekker din forskudsopgørelse, når der kommer ændringer i din indkomst. På den måde kan du selv sikre, at du ikke betaler hverken for meget eller for lidt i skat i løbet af året. 

 

 

Breve fra Skattestyrelsen sendes via e-Boks

Den 1. januar 2021 overgik det offentlige til digital post. Det betyder, at alle fremover vil modtage de fleste offentlige henvendelser via Sullissivik.gl og e-Boks. Du skal have et NemID for at kunne bruge e-Boks. Hvis du ikke har NemID, så kan du få et gratis NemID via Kommunens Borgerservice eller din bank.

 

Borgere født før 1950, og andre som er fritaget fra at modtage digital post, vil fortsat få tilsendt deres breve fra Skattestyrelsen via posten.

 

På Sullissivik.gl kan du læse mere om digital post.

 

Spørgsmål til ovenstående (fra borgere)

Kontakt Skattestyrelsen, Intaleeqqap Aqqutaa 1, Postboks 1605, 3900 Nuuk, tlf. + 299 34 65 10, mail: tax@nanoq.gl.