Efter Kuannersuit borgermøderne: Mange gode input fra borgerne om miljøpåvirkningerne

To medlemmer af Naalakkersuisut og flere embedsfolk deltog online til Kuannersuit-borgermøder. Deltagelse online sparer penge og sikrer samtidig en tæt dialog med borgerne.

Sidste uge blev der fra den 23.–28. august afholdt borgermøder seks forskellige steder i Sydgrønland i forbindelse med Kuannersuit-projektet. Naalakkersuisut havde på forhånd besluttet at begrænse størrelsen på den medrejsende delegation med baggrund i et ønske om at spare på omkostningerne samt mindske antallet af rejsende i en tid med risiko for COVID-19. Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund og Naalakkersuisoq for Sundhed, Kirsten L. Fencker deltog derfor online.

-          Det er altid rarest at mødes direkte med borgerne, men vores online-deltagelse ved Kuannersuit borgermøderne fungerede fint. Naalakkersuisut har fået mange gode input og spørgsmål fra borgerne og der var en god dialog. De mange input fra borgerne er vigtige, og dem tager vi med i det videre arbejde, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund.

 

-          Jeg ser et potentiale i flere online-borgermøder i et land som vores med meget store afstande. Det er vigtigt, at vi i Naalakkersuisut holder vores udgifter nede, og ved at bruge moderne kommunikationsredskaber kan vi som land blive kædet tættere sammen – også når vi ikke kan være fysisk til stede.

 

Kravet om VVM er lovbestemt, og netop VVM-kravet er vigtigt i forhold til at kunne tage stilling til råstofaktiviteter og regulere miljøpåvirkningerne. VVM-redegørelsen skal udarbejdes af selskabet og skal beskrive alle de mulige miljøproblemer en råstofaktivitet kan medføre, og hvordan disse problemer kan minimeres og forebygges. En vigtig del af VVM processen er, at VVM-redegørelsen skal i offentlig høring. Det er med til at sikre at alle borgere, kommuner og interesseorganisationer kan stille spørgsmål og kommentere på VVM-redegørelsen.

Der er høringsfrist for Kuannersuit-projektet den 13.september. Høringsmaterialet kan læses her.

For yderligere oplysninger, kontakt Departementschef i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346476 / 529844 eller e-mail: mesp@nanoq.gl eller pan@nanoq.gl