Asii Chemnitz Narup’s kommentar til KNAPK om ressourceafgifter på hellefisk

-    KNAPK kritiserer Naalakkersuisuts forslag til finanslov. Der er dog en række præmisser for finanslovsforslaget, som KNAPK ikke har taget højde for sin kritik.

-    Det er vigtigt for mig at understrege, at det selvsagt er et samlet Naalakkersuisut som står bag det forslag til finanslov, som forleden blev præsenteret. Som KNAPK ved, så arbejder Fiskerikommissionen aktuelt på en betænkning. For Naalakkersuisut er det afgørende, at ikke mindst beslutninger med meget stor økonomisk betydning for landet, og med potentiel store langtidseffekter, undersøges grundigt inden der træffes beslutninger. Spørgsmålet om hvorvidt de eksisterende ressourceafgifter på fiskeriet skal ændres, herunder ressourceafgiften på det kystnære fiskeri efter hellefisk afventer således Fiskerikommissionens betænkning.

-    Ressourcerentespørgsmål må derfor nødvendigvis ses i sin sammenhæng, altså for fiskeriet samlet. Da Naalakkersuisut kun har siddet i få måneder   er det afgørende at afvente Fiskerikommissionens betænkning.

-    Når vi kender indholdet af betænkningen, ser Naalakkersuisut naturligvis frem til drøftelserne om resultaterne og dermed muligheder og begrænsninger, med både erhvervet og mellem partierne, organisationerne og erhvervslivet.

-    Jeg kan supplerende oplyse, at der sideløbende arbejdes på en fremtidig skatte- og afgiftsreform. Dette arbejde vil også omfatte aspekter, der kan berøre fiskeriet. Naalakkersuisuts vision er langsigtet. Fiskeriets udvikling, sociale reformer, landets samlede økonomiske interesser og bevægelsen mod et mere lige samfund hænger derfor sammen og kan ikke ses isoleret, men jeg kan naturligvis ikke foregribe på hvilken konkret måde, det vil kunne udmønte sig, da arbejdet ligger foran os.

     -    Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at vi i Naalakkersuisut påskønner dialogen med fiskeriet,      herunder KNAPK. Det er også vigtigt at understrege, at forslaget til finanslov netop – som det hedder – er et forslag. Der vil således være politiske forhandlinger om indholdet og om andre forslag, hvorfor den endelige finanslov sandsynligvis vil se anderledes ud.

 

Kontakt:

 

Per Aksel Petersen (Finansdepartementet)

/direkte 345108

peap@nanoq.gl

  

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

Per Aksel Petersen (Finansdepartementet)

/direkte 345108

peap@nanoq.gl