Stop for fangst af carry-over kvote for sildepiskere fra 2020

Vestgrønland

Med øjeblikkelig virkning, stoppes fangst på de 55 stk. sildepiskere, der blev overført fra 2020 til 2021. Restkvoten fra 2020 er nu opfanget i Vestgrønland.

 

Der er ingen ændring i tildeling af 2021 grundkvote på 164 sildepiskere til hhv. harpunkanonfartøjer og fællesfangst udmeldt via pressemeddelelse af 17. december 2020. 100 til fartøjer med harpunkanon og 64 til fællesfangst med joller.

 

Pr. 17. august har APN modtaget fangstmeldinger på i alt 35 fra grundkvoten. Fangsten af sildepiskere fortsætter som de respektive kommuner har fordelt i deres områder fra 2021-kvoten. Der er i alt 117 sildepiskere tilbage, heraf 65 til fartøjer med harpunkanon samt 52 til jolle fællesfangsten (som allerede er fordelt).

 

Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

 

Østgrønland

Restkvote for 2020 var på 2 stk. og der blev overført en restkvote på 2 stk. d. 23. juni, som fortsat kan fanges. Den tildeles fællesfangstkvoten til olympisk fangst i Østgrønland. Fangsten vil følge gældende lovgivning og krav om licenstildeling.

 

Der er ingen ændring i tildeling af grundkvote til de to forvaltningsområder udmeldt via pressemeddelelse af 17. december 2020. Pr. 17. august var der blevet meldt 10 fangster af sildepiskere i Østgrønland, og der er således en rest på 10 samt 2 fra 2020 kvoterester, i alt 12.

 

Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

 

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler –
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

 

 

Forklaring om restkvoter

Overførelse af ubrugte kvoter (carry-over) vil følge procedure godkendt på seneste møde i Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC 67, september 2018).

 

Bemærk, at overførselsgrænsen for ubrugte kvoter for Vestgrønland er steget fra 15 stk. til 50 % af en årskvote, som er 164 vågehvaler, dvs. maks. 82 stk. Den Videnskabelige Komité har meddelt, at denne stigning i overførselsgrænsen ikke vil have bevaringsmæssige konsekvenser. Det oprindelige startsår for akkumulering af ubrugte kvoter for Vestgrønland er 2018.

 

Bemærk, at overførselsgrænsen for ubrugte kvoter for Østgrønland for 2019 og 2020 er 3 stk. Herefter vil den stige fra 3 stk. til 50 % af årskvoten på 20, dvs. maks. 10 stk. (fra 2021). Den Videnskabelige Komité har meddelt, at denne stigning i overførselsgrænsen ikke vil have bevaringsmæssige konsekvenser. Det oprindelige startsår for akkumulering af ubrugte kvoter for Østgrønland er 2020.

 

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 7-årig blokkvote gælder i perioden 2019-2025 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland. Efter hvert kvoteår vil der ske en evaluering således, at det kommende kvoteår tilpasses efter evt. ny rådgivning og overskredne kvoter.

 

 

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri og Fangst, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl