Berigtigelse: Intet kommunalt testcenter i Aasiaat

Til pressemødet den 10. august blev der ved en fejl fortalt, at der er etableret et testcenter i Aasiaat i samarbejde mellem Kommune Qeqertalik og sundhedsvæsenet. Det er ikke korrekt. Sundhedsvæsenet i Aasiaat har tidligere takket ja til kommunens tilbud om hjælp til lokaler og logistik. Da smittetrykket i byen efterfølgende er faldet, har sundhedsvæsnet vurderet at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for et ekstra testcenter.

Hvis situationen skulle ændre sig til de værre, vil sundhedsvæsenet naturligvis aktivere tilbuddet.