Naalakkersuisut etablerer Grønlands første Kunstfond

Naalakkersuisut har i dag kundgjort Selvstyrets bekendtgørelse om Grønlands Kunstfond som betyder, at arbejdet med etablering af Grønlands første kunstfond kan påbegyndes.

Grønlands første kunstfonds kerneopgave er at administrere de tilskudsmidler til kunst, som er afsat på Finansloven. Sagsbehandling af ansøgningerne til de afsatte tilskudsmidler til kunst bliver på nuværende tidspunkt varetaget af medarbejdere i Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke med afgørelse om tildeling truffet af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Peter Olsen, udtaler følgende:
”Jeg har med stor glæde set frem til etableringen af Grønlands Kunstfond. Det glæder mig, at jeg som Naalakkersuisoq kan meddele, at armslængdeprincippet i forhold til tildelingen af kunstmidlerne bliver etableret. Fremover bliver sagsbehandling og afgørelsen om tildeling af kunstmidlerne varetaget af kunstfonden og ikke af Naalakkersuisoq. Jeg fremsatte på Efterårssamlingen 2018 beslutningsforslag med følgende ordlyd: ”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til EM2019 at udarbejde et forslag til ændring af gældende lovgivning, således en etablering af en kunstfond muliggøres med henblik på at skabe et armslængdeprincip i tildelingen af samtlige kunstmidler.”

Naalakkersuisoq fortsætter, ”at det er med stor glæde, at mit beslutningsforslag i dag er blevet til en realitet.”

En sekretariatsbetjening skal sikre, at fonden har et solidt fundament, for at udføre sit arbejde således, at ansøgningerne gennemgås en høj faglig kvalificeret behandling. Derudover vil kunstfonden være en enhed med stor viden om grønlandsk kunst, som Naalakkersuisut kan trække på.

Kunstfonden vil kunne modtage første ansøgninger til kunstmidlerne fra d. 1. januar 2022.

For yderligere information om Grønlands Kunstfond kan ministersekretær Paninnguaq Steenholdt kontaktes på e-mail: pslt@nanoq.gl og telefon: 34 57 02.