Sisimiut: Skolestart kan foregå sikkert

I sidste uge skulle eleverne i folkeskolen være startet igen efter sommerferien. På grund af corona-situationen i byen blev det imidlertid udsat. Men nu skal det være. På mandag starter skolerne i Sisimiut op efter sommerferien. På grund af corona-smitten i byen vil der blive taget særlige forholdsregler.

Åbning af skolerne har givet bekymringer hos mange forældre. Der er imidlertid ikke grund til at være bekymret. Skolestarten kan foregå sikkert og det er afgørende for børns trivsel at komme tilbage til hverdagen. Det slår landslæge Henrik L. Hansen fast.

”Skolegang giver ikke nogen særlig smittefare, hvis blot eleverne holder afstand til hinanden. Hvis børnene er sammen uden for skolen, er der en lige så stor eller større risiko for smitte, og her har vi ikke den sammen mulighed for at lave smitteopsporing, hvis vi ikke ved hvor børnene har været” siger Henrik L. Hansen.

Landslægeembedet og Qeqqata Kommunia har i fællesskab udarbejdet et regelsæt, der skal sikre at eleverne kan holde god afstand til hinanden og så vidt muligt undgår smittefaren.

Hovedpunkterne i de nye regler er:
  • 1.-5. klasse undervises på skolerne og 6.-10 klasser fjernundervises. På tirsdag får 6.-10. klasser instruktioner til deres fjernundervisningsforløb.
  • Eleverne skal gå i skole i hold. På den måde reduceres antallet af elever i klasserne. 
  • Der er skolestart for 1.-5. klasser på mandag d. 16.august 
  • 6.-10 klasser starter tirsdag d. 17. august. 
  • Der er forskudte mødetider og frikvarterer.
  • Eleverne skal spise frokost i klassen så de ikke blander sig med andre elever i spisepausen. 
  • Frikvartererne skal arrangeres så eleverne kun er sammen med deres egen klasse.
  • Eleverne skal holde afstand og opretholde god håndhygiejne. 
  • Elever der har symptomer skal blive hjemme

Qeqqata Kommunia vil informere forældrene til børn i Sisimiuts skoler yderligere om de nye regler.