Nyt nationalt hjemløseforum skal styrke samarbejdet om hjemløse

Naalakkersuisut har som mål, at hjemløsheden skal mindskes mest muligt. Der skal forebygges gennem støtte og vejledning, inden borgere mister deres bolig og ender i hjemløshed.

For at styrke samarbejdet på området vil Naalakkersuisut etablere et nationalt hjemløseforum. Forummet skal bestå af de centrale aktører på hjemløseområdet, som beskæftiger sig med hjemløse borgere eller borgere i risiko for at ende i hjemløshed.

Om hjemløseforummet udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Mimi Karlsen; ”Det er vigtigt, at vi samler de fagfolk, som arbejder med udsatte borgere i hverdagen. Naalakkersuisut vil gerne lytte til fagfolk, som kan komme med gode realistiske forslag til, hvordan vi får færre hjemløse og hjælper dem, som allerede er hjemløse. Derudover er formålet med forummet at drøfte og inspirere hinanden, da mange problematikker er ens”.

Hjemløseforummet skal bidrage til udveksling af erfaringer mellem kommunerne og aktører om indsatser på hjemløshedsområdet. Forummet har desuden til formål at bistå Naalakkersuisut med råd og vejledning i alle spørgsmål, som vedrører hjemløse.

Forummet består af fagfolk, som arbejder med hjemløse i praksis eller administrativt. Forummet sammensættes, så medlemmerne repræsenterer en bred faglig indsigt i hjemløseproblematikker på tværs af hele landet. Forummets medlemmer kan bidrage med indsigt i deres kompetenceområder og fungere som sparringspartnere i forhold, der omhandler hjemløse. Forummet vil blandt andet bestå af repræsentanter fra kommunerne, Kofoeds skole og Ilisimatusarfik.

Første møde i forummet afholdes i efteråret 2021 og vil have fokus på problemstillinger, der skal arbejdes med fremadrettet.

For yderligere information: Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Anders Kok Hansen: ankh@nanoq.gl