Er du interesseret i at blive ny Ældretalsmand?

Ansøgningsfristen til stillingen som Ældretalsmand udløber den 21. august 2021

Stillingen som Ældretalsmand er en unik mulighed for at præge udviklingen og levere et personligt og fagligt engagement i ældres vilkår.

Ældretalsmanden skal fremme ældres interesser i samfundet, samt rette fokus på og informere om vilkårene i samfundet for ældre. Ældretalsmanden skal være politisk uafhængig og formidle viden om vilkår for ældre til politikere, myndigheder, organisationer og borgere.

Ældretalsmanden skal yde råd og vejledning til ældre samt offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner samt organisationer og foreninger m.v. om ældres vilkår og muligheder.

Endvidere skal Ældretalsmanden arbejde for at øge bevidstheden i samfundet om ældre og deres forhold, samt formidle information om ældre, tale deres sag i den offentlige debat og arbejde på at give ældre bedre muligheder for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen. Ældretalsmanden kan foreslå tiltag, der kan styrke ældres vilkår og muligheder, og skal være høringspart i forbindelse med lovgivningsinitiativer og andre initiativer, der har betydning for ældres vilkår.

Ældretalsmandslovgivningen er meget ny. Den trådte i kraft i 2020. Lovgivningen kan læses her.

Stillingen kan ansøges via Naalakkersuisuts jobportal via dette link.

For nærmere information kontakt Kirsten Olesen på e-mail: kiol@nanoq.gl