Styrkelse af likviditeten i Kommune Kujalleq giver arbejdsro

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender har primo juli 2021 modtaget en ansøgning fra Kommune Kujalleq om tilladelse til, at udvide kommunens kassekreditramme for at imødegå et stigende pres på kommunens likviditetsberedskab.

Departementet og kommunens embedsværk er efterfølgende, i en tæt og åben dialog, nået frem til en fællesforståelse af de økonomiske udfordringer, som Kommune Kujalleq er stillet over for. Kommune Kujalleq har i den forbindelse redegjort for en række fremadrettede organisatoriske og strukturtilpasningstiltag, som over de følgende år vil understøtte en erklæret kommunal ambitionen, hvis sigte er en genopretning af et robust økonomisk fundament i kommunen.

På den baggrund har Naalakkersuisut tiltrådt, at Kommune Kujalleq per 29. juli 2021 kan øge sin kassekreditsramme med op til 25 mio. dk.

Den udvidede kassekreditramme forventes udfaset over en overskuelig tidshorisont og på sigt erstattet af et uafhængigt likviditetsberedskab.

Den øgede kassekreditramme er aftalt øremærket til styrkelse af kommunens likviditetsberedskab.

Der er en samstemmende forventning mellem kommune og departement om, at der i den kommende tid vil pågå en intensiveret tæt og løbende sparing mellem kommune og Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, som en øget tilsikring af, at ambition og vision også udmønter sig til virkelighed.

Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender, Asii Chemnitz Narup udtaler:

”Vi har forståelse for og følger situationen i Kommune Kujalleq tæt. Det er prisværdigt, at Kommune Kujalleq proaktivt tager bestik af udfordringerne og synes stålsatte i deres bestræbelser på fremadrettet at tilvejebringe et robust økonomisk fundament i kommunen. Det er forventningen, at der med det således styrkede likviditetsberedskab er skabt den fornødne arbejdsro i forhold til tackling af de stående udfordringer.”

Borgmester Stine Egede tilføjer:

”Vi er glade for, at vores henvendelse til Finansdepartementet er blevet modtaget positivt og med forståelse. Det med at vi får mulighed for at have en større økonomiske reserver i Kommune Kujalleq vil skabe ro i den daglige drift. Ikke mindst er vi glade for at samtalen med Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Asii Chemnitz Narup har medført en forståelse hos Naalakkersuisut, som så gav os mulighed. Det er i forvejen kendt at vi i Kommune Kujalleq står i en vanskelig økonomisk situation. Det med at vi får en reserve skal ikke medføre at vi indstiller en stram stærk styring. Vi ønsker at lade forstå, at vi kommer til at fortsætte en stram økonomisk styring.”

Med venlig hilsen


Asii Chemnitz Narup, Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender

Stine Egede, Borgmester Kommune Kujalleq

Kontakt: Niels Kristian Skou (Finansdepartementet) nisk@nanoq.gl