Husk din rapporteringspligt når du fisker efter laks

Når du fisker efter laks, skal du have en gyldig licens. Du kan finde mere information om at søge om licens på sullissivik.gl.

Her findes information om ansøgning til licens for fritidsfiskere

Her findes information om ansøgning til licens for erhvervsfiskere

 

Alle der fisker efter laks, har pligt til at indrapportere sine fangster af laks.

Det er med til at sikre at vi får mere viden om det grønlandske laksefiskeri, og sikre, at man i Grønland kan fortsætte med at fiske efter laks i fremtiden.

 

For at overholde din rapporteringspligt skal du:

  • Rapportere din fangst til GFLK, hver gang du har røgtet dit garn
  • Rapportere til GFLK, hvis du har fisket, men ikke fanget noget (0-fangst)
  • Rapportere til GFLK, hvis du efter endt sæson ikke har benyttet din licens (0-fangst)

Såfremt en erhvervs- eller fritidsfisker ikke har opfyldt sin rapporteringspligt i 2021, vil der ikke blive udstedt licens ved ansøgning til fiskerisæsonen i 2022.

Det er vigtigt at alle rapporteringer sendes til GFLK, og at der rapporteres hurtigst muligt, så GFLK kan følge kvotetrækket og derved lukke fiskeriet før der sker et overfiskeri. Hvis der er et overfiskeri af kvoten, vil det medføre at kvoten til næste år kan blive reduceret. Derfor er det vigtigt at man husker at rapportere sine fangster hurtigst muligt.

Rapportering om fangster, ikke udnyttede licenser, samt 0-fangster, via rapporteringsformularen der kan findes på sullissivik.gl. På sullissivik.gl kan du også kan finde vejledning til hvordan du udfylder rapporteringsformularen.

 

Rapporteringer med fangster, skal indsendes hurtigst muligt efter fangst.

Rapporteringer med 0-fangster og uudnyttede licenser, skal ske senest 14 dage efter fiskeriet efter laks er lukket i det forvaltningsområde, som man har licens til.

 

Du kan finde Rapporteringsformularen, og vejledningen til at udfylde den, her.

 

For spørgsmål vedr. licensansøgning, kontakt APN via e-mail APN@nanoq.gl eller tlf. 34 50 00

For spørgsmål vedr. rapportering, kontakt GFLK via e-mail GFLK@nanog.gl eller tlf. 34 50 00