Avannaata Kommunia øger likviditetsberedskabet med 20 mio. kroner


Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender har 23.juni juni 2021 modtaget en ansøgning fra Avannaata Kommunia om tilladelse til, at udvide kommunens kassekreditramme for at imødegå et stigende pres på kommunens likviditetsberedskab. Specifikt er nævnt udfordringer relateret til stigende udgiftspres fra socialområdet og aktiviteter tilknyttet forsyningsvirksomheder.

Departementet og kommunens embedsværk er efterfølgende, i en tæt og åben dialog, nået frem til en fællesforståelse af de økonomiske udfordringer, som Avannaata Kommunia er stillet over for. Avannaata Kommunia har i den forbindelse udarbejdet et udkast til en handleplan, som over de følgende år vil understøtte en erklæret kommunal ambitionen, hvis sigte er en fremtidssikring af en robust økonomisk fundament i kommunen.

På den baggrund har Naalakkersuisut tiltrådt, at Avannaata Kommunia per 29. juli 2021 kan øge sin kassekreditsramme med op til 20 mio. dk.

Den udvidede kassekreditramme forventes udfaset over en overskuelig tidshorisont og på sigt erstattet af et uafhængigt likviditetsberedskab.

Den øgede kassekreditramme er aftalt øremærket til styrkelse af kommunens likviditetsberedskab. Det er forventningen at Avannaata Kommunia, fremdeles en målrettet indsat over de næste år tilvejebringer en tilstrækkelig likviditets reserve til erstatning for den meddelte kassekreditramme når denne udløber.

Der er en samstemmende forventning mellem kommune og departement om, at der i den kommende tid vil pågå en intensiveret tæt og løbende sparing mellem kommune og departementet, som en øget tilsikring af, at ambition og vision også udmønter sig til virkelighed.

Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender, Asii Chemnitz Narup, udtaler i den forbindelse:

”Der er en fælles oplevelse af, at 2020 og 2021 har været kendetegnet af usædvanlig turbulens og usikkerhed.

Den fælles dialog mellem departement og kommune har således tydeliggjort en delt erkendelse af, at der i Avannaata Kommunia er et behov, for at tilpasse økonomien i løbet af de kommende år.

Med den udvidede kassekredits facilitet og en stående aftale mellem kommune og departement omkring en intensiveret konsultation og tæt sparing fremover er det forventningen, at der kan skabes et konstruktivt afsæt for et styrket økonomisk fundament samt en robust forankret økonomisk udvikling i kommunen.”


Borgmester Palle Jeremiassen tilføjer:

”De strukturelle udfordringer specielt på socialområdet og i forhold til forsyningsvirksomhed har sat sit præg på økonomien i Avannaata Kommunia, som dog samtidig er kendetegnet ved en positiv udvikling i forhold til ledighed og indtægter. I Avannaata Kommunia er vi derfor glade for, at der med styrkelsen af likviditetsberedskabet i kommunen nu er skabt den fornødne ro omkring det tilpasningsarbejde som forestår.”Med venlig hilsenAsii Chemnitz Narup, Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender


Palle Jeremiassen, Borgmester Avannaata Kommunia

Kontakt:

Niels Kristian Skou (Finansdepartementet)
Toqq/direkte 345177
nisk@nanoq.gl