Kommuneqarfik Sermersooqs boligforsyning i Nuuk

Ressortansvar i Naalakkersuisut for tilsynssagen om Kommuneqarfik Sermersooqs håndtering af boligforsyning af borgere i Nuuk ligger hos Naalakkersuisoq for Sundhed

Netavisen Sermitsiaq.AG har den 28. juli 2021 en artikel vedrørende Naalakkersuisuts tilsynssag om Kommuneqarfik Sermersooqs håndtering af boligforsyning af borgere i Nuuk. Blandt andet anføres det, at Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender ’på papiret’ er resortansvarlig for den igangværende tilsynssag. I den forbindelse skal Naalakkersuisoq for Sundhed oplyse følgende.

I forbindelse med Naalakkersuisuts tiltrædelse den 23. april 2021 skete der en række ressortændringer. Blandt andet flyttede Indenrigsafdelingen til Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender og hedder nu Afdeling for Indenrigsanliggender.

Problemstillingen omkring inhabilitet vedrørende den igangværende tilsynssag var Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender samt det øvrige Naalakkersuisut opmærksom på fra starten og igangsatte straks udarbejdelse af en instruks om flytning af ressortansvaret for den igangværende tilsynssag om Kommuneqarfik Sermersooqs håndtering af boligforsyning af borgerne i Nuuk.

Af ”Instruks til Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender vedrørende inhabilitet”, dateret den 14. maj 2021, fremgår, at ressortansvaret for den pågældende tilsynssag er flyttet fra Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender til Naalakkersuisoq for Sundhed.

Til det anførte i artiklen om, at ikke er lykkedes for journalisten at få kommentar fra hverken Tilsynsråd eller Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender kan oplyses, at henvendelsen fra journalisten kom med så kort varsel før deadline, at det på ingen måde var muligt at udfærdige svar i tide på de stillede spørgsmål.

For yderligere oplysning kontakt chef for Tilsynet Klaus Georg Hansen, telefon +299 34 51 11, mail kgh1@nanoq.gl