Fiskeriaftalen om Arktisk Højsø er trådt i kraft

Den internationale aftale om at forhindre ureguleret fiskeri i det Centrale Arktiske Ocean (CAOFA) som er indgået imellem Canada, Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland (DFG), EU, Island, Japan, Kina, Norge, Rusland, Sydkorea og USA i november 2017, er trådt i kraft per 25. juni 2021.

Formålet med aftalen er først og fremmest at sikre, at der ikke påbegyndes et fiskeri i det Centrale Arktiske Ocean, inden der er opnået et godt kendskab til områdets biologi og ressourcer, således at en eventuel udnyttelse kan foregå på et bæredygtigt grundlag. I den forbindelse er der oprettet en videnskabelig komite som skal give støtte og anbefaling til aftalepartnerne vedrørende udvikling af fælles program for videnskabeligt forsøgsfiskeri samt etablering af indikatorer for ressourcekortlægning, samarbejde med eksisterende organisationer m.m.

Grønland har været forhandlingsleder for Kongerigets delegation (DFG) siden 2017. Delegationen har deltagelse af ICC-Grønland og Grønlands Naturinstitut og Færøerne er repræsenteret gennem Ministeriet for Udenrigs- og Kulturpolitik. I Grønland ligger aftalen i regi af Departement for Fiskeri og Fangst.

Det har, igennem hele forløbet med udarbejdelse af aftalen, været et særligt fokusområde for Grønland, at sikre deltagelse af oprindelige folk og at inddragelse af oprindelig og lokal viden sker på lige vilkår med den videnskabelige viden.

I henhold til aftalen skal der mindst hvert andet år afholdes et møde imellem aftaleparterne. Det første møde efter aftalens ikrafttræden forventes afholdt i Korea i første halvdel af 2022, hvis rejserestriktionerne i forbindelse med Covid-19 tillader, ellers snarest derefter.

For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst, apn@nanoq.gl.