Trofæjagt starter 1. august

Departementet for Fiskeri og Fangst skal hermed komme med følgende præciseringer i forbindelse med den meget ensidige pressedækning af beslutningen om, at der ikke bliver trofæjagt i Juli-måned. Departementet modtog i løbet af høringsperioden, der lidt forsinket forløb fra ultimo maj og 5 uger frem, en hel del høringssvar, som kan ses på Naalakkersuisut’s Høringsportal. Der kom høringssvar dels fra arrangører af trofæjagt, fra erhvervs- og fritidsfangere, fra KNAPK og fra Qeqqata Kommunia.

Disse høringssvar afspejler meget forskellige meninger om specielt trofæjagten i Juli-måned. KNAPK, Qeqqata Kommunia samt erhvervs- og fritidsfangere var meget imod trofæjagt i Juli-måned. Erhvervs- og fritidsfangere oplever trofæjagt i Juli-måned som meget forstyrrende og mener, at fangstdyrene skræmmes langt op i baglandet under trofæjagten i Juli-måned.

Qeqqata Kommunia var meget opmærksomme på trofæjagt i Juli-måned og krævede i deres indstilling, at erhvervsfangst, fritidsfangst og trofæjagt alle skulle starte samtidigt den 1. August. Man er ikke imod udviklingen af erhvervet, men det skal ikke ske på bekostning af erhvervs- og fritidsfangere, der traditionelt har jaget i områderne længe før trofæjagten blev opstartet. Det er de høringssvar, der ligger til grund for beslutningen om, at trofæjagt først starter den 1. august, samtidigt med erhvervs- og fritidsfangst. Departementet har siden beslutningen udsendt hundredevis af licenser til trofæjagt med start den 1. August.

Trofæjagt-arrangørerne har hele tiden været orienteret om, at der ikke var taget en beslutning og at der ikke ville blive udstedt licenser, før der var taget en beslutning. Der var tre trofæjægere, der kom til Kangerlussuaq, før der var taget en beslutning og de kunne ikke komme på trofæjagt. Vi har i Grønland verdens bedste jagtområder, så det er vigtigt, at alle interessenter får de samme muligheder. Departementet tilstræber altid at minimere og helst eliminere konflikter mellem interessenterne.

Departementet baserer forvaltningen på helhedsvurderinger og ikke på særinteresser og det er det, der afspejles i beslutningen om, at der ikke bliver trofæjagt i Juli-måned. Erhvervs- og fritidsfangere i hele Grønland kan således regne med, at de kan tage på rensdyr- og moskusoksefangst den 1. August, uden at der har været anden jagtaktivitet i fangstområderne. Samtidig kan trofæjægere regne med, at der er trofæjagt i Grønland med start den 1. August.
Hvad ville trofæjagt-arrangørerne, som trods alt er et lille mindretal i forhold til er-hvervs- og fritidsfangerne, sige til, at skulle starte deres aktiviteter en måned efter, at erhvervs- og fritidsfangst starter.

For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst på apn@nanoq.gl eller AC-Fuldmægtig Nuka Møller Lund på numl@nanoq.gl