TAC og forvaltningsplan for laks 2021

Naalakkersuisut har godkendt en forvaltningsplan for laks samt fastsat en kvote på 30 tons i henhold til reguleringsaftalen i NASCO.

Forvaltningsplan

Naalakkersuisut har godkendt en forvaltningsplan for fiskeri efter laks. Det er den første forvaltningsplan for dette fiskeri. Arbejdet er påbegyndt efter indstilling fra Fiskerirådet.

En arbejdsgruppe bestående af Departementet for Fiskeri og Fangst, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, GFLK, Grønlands Naturinstitut, KNAPK, GE, Kommunegarfik Sermersooq og fritidsfiskeriforeningerne i Nuuk og Sisimiut har siden 2020 arbejdet med at udarbejde en forvaltningsplan.

 

Forvaltningsplanen fastholder de fleste af de nuværende forvaltningstiltag såsom krav om licens, rapporteringspligt, inkl. 0-fangst og at man ikke kan få udstedt licens, hvis man ikke har rapporteret rettidigt året før samt forbud mod brug af drivgarn.

 

Nye tiltag er som følgende:

 

-       Opdeling af Grønland i 3 forvaltningsområder; Nordgrønland, Sydgrønland og Østgrønland

-       Hvert forvaltningsområde får tildelt en andel af kvoten jf. fordelingsnøglen i forvaltningsplanen

-       Kvoten i hvert forvaltningsområde fordeles mellem erhvervsfiskere og fritidsfiskere

-       Hvert forvaltningsområde har sin egen fiskerisæson. Det Naalakkersuisut der efter samråd med KNAPK fastsætter startdatoen for de individuelle forvaltningsområder

-       Erhvervsfiskere kan fiske med op til 20 garn

-       Der skal rapporteres om 0-fangst senest 14 dage efter at fiskeriet er lukket i dit forvaltningsområde

 

Yderligere nye tiltag er, at man nu skal have licens specifikt til Kapisillit elven, hvis man ønsker at fiske der.

 

Find forvaltningsplanen her: https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Fiskeri_Fangst_Landbrug/DK/2021/Forvaltningsplan%20laks%20FP%20SAL%202021%20DK.pdf

 

TAC for fiskeri efter laks 2021

Naalakkersuisut har i henhold til reguleringsaftalen i NASCO fastsat en kvote på 30 tons til fiskeri efter laks i Grønland for 2021. Kvoten er jf. forvaltningsplan fordelt ud på forvaltningsområderne på følgende måde:

 

 

 

 

Forvaltningsområder

Kvote (tons)

 

Nordvest

11Sydvest

16Østgrønland

3 

 

Ansøg om licens til fiskeri efter laks hos kommunen eller via sullissivik.gl.

 

 

For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst, apn@nanoq.gl.