Fiskerne skal have afgørende indflydelse for den nye fiskerilov

Jeg vil ikke se fiskerne som passive lyttere, når betænkningen om den nye fiskerilov bliver offentliggjort og bliver debatteret, det siger Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Aqqaluaq B. Egede, til fiskerne i sin orienteringsrejse i Sydgrønland i begyndelsen af juli måned.

Han understregede flere gange, at fiskerne skal have afgørende indflydelse i debatten, og partierne nok skal komme med deres budskaber under behandlingen af betænkningen. Det er for mig magtpåliggende at fiskerne skal føle inddraget i debatten til den nye fiskerilov.

Fiskerikommissionen, som blev nedsat for to år siden. Formålet med kommissionens arbejde er, at Fiskerikommissionens skal komme med anbefalinger til en fiskerilov og til andre relevante tiltag, der kan bidrage positivt til fiskerisektorens udviklingsmuligheder og være med til at sikre, at samfundet får mest mulig gavn af fiskerierhvervet og ressourcen.

Koalitionen ønsker, at arbejdet i kommissionen skal snarest slutte, eftersom erhvervsfiskere og ikke mindst borgere kan ytre sig om anbefalingerne.

Naalakkersuisut er desuden meget opmærksomme for indholdet af betænkningen.
Kommissionen forudsættes at aflevere en betænkning om sit arbejde i løbet af augustmåned. Formålet var, at Naalakkersuisut senest til efterårssamlingen 2020 skal kunne fremsætte et konkret lovforslag.

Det nye Naalakkersuisut regner med, at betænkningen til den nye fiskerilov vil blive debatteret i Inatsisartut i efterårssamlingen i næste år.

Da medlemmerne har forskellige baggrunde, mener jeg, at de vil tilgodese alles behov. Derfor er det meget vigtigt, at de lokale fiskeres budskaber også skal høres, inden Inatsisartut træffer så en vidtgående beslutning, som skal være gældende i rigtigt mange år.

Vores opråb og opmuntring til fiskerne er, at de skal være engageret i debatten. Det lyder naivt fra vores side, men det er meget vigtigt for politikerne. Jeg mener i øvrigt, at borgerne ikke skal være stiltiende, mens arbejdet pågår. Det er farligt for demokratiet, hvis borgerne ikke bliver inddraget i debatten.

Jeg regner med, at der ville være mange emner, som jeg skal være årvågen med, når betænkningen bliver offentliggjort.

Departementet har en plan om at arrangere et seminar til de vedrørte personer i betænkningen. For mig er det meget vigtigt, at borgerne inddrages i det.

Kontaktperson departementschef Jørgen Isak Olsen, Departementet for Fiskeri og Fangst. E-mail: jio@nanoq.gl