Uændret niveau af fjeldaktivitet ved Karrat Fjord

Karrat Naalakkersuisut orienterede den 11. maj 2021 om nye detaljerede beregninger vedr. tsunamirisiko i Karrat Fjord.

De nye detaljerede beregninger viste, at de kritiske områder Karrat 1, Karrat 2 og Karrat 3 udgør en ”uændret meget høj risiko for alvorlige fjeldskred og dermed ligeledes en uændret meget høj risiko for tsunamier”.

Satellitdata viser efterfølgende ingen store fjeldskred, men flere mindre aktiviteter, dvs. sten- og blokskred. Ifølge De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har Karrat 1 og 2 (beliggenhed se figur 1) været meget aktive siden snesmeltningen i år, dvs. fra slutningen af april.Figur 1. Oversigtskort Karratfjorden og Nuugaatsiaq med historiske fjeldskredområder (grøn) og de største identificerede ustabiliteter (rød). Kilde: Sentinel-2, Copernicus

Specielt ved Karrat 2 kan der ses støv på fjeldsiden. Det sker, når stenblokke jævnligt falder ned og rammer finkornet materiale. Det er et tegn på store aktiviteter og kan indikere et nærtstående fjeldskred. Det er fortsat GEUS´ vurdering, at der er en uændret meget høj risiko for nye fjeldskred i området.

Satellitbilleder viser dog ingen større ændringer af fjeldsiden. GEUS' geologer vil fortsat i den kommende tid holde øje med satellitbilleder af Karratkysten for at få et indtryk af aktivitetsniveauet.

Hvis der sker fjeldskred ved Karrat 1 og 2, kan det udløse tsunamibølger. Opskylshøjder for Karrat 1 og 2 vurderes til at være ca. 4-6 meter for Nuugaatsiaq, ca. 2-4 meter for Illorsuit og 0,2-0,6 meter for beboede steder i Uummannaqfjorden. Selvom det er mindre end ved fjeldskredet i 2017, kan en tsunami være farlig, hvis man sejler i området ved Karratfjorden, fordi det kan forårsage voldsom strøm.

For yderligere oplysninger, kontakt: departementschef i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346476 / 529844 eller e-mail: mesp@nanoq.gl eller pan@nanoq.gl.